Aleksandrs Grīns. Daiļdarbi un raksti 2. Pasaules vēsture

grinsraksti-2

Barbari uz Romas drupām ; XIII.  Antīkās pasaules bojā iešana  ; Garīgais sabrukums ; Orienta mistēriju kulti ; Kristīgās ticības uzvaras cēloņi  ; Pagānisma piemaisas Jēzus reliģijā  ; Pirmie baznīcas tēvi ; Kristīgā draudze un Romas valsts ; Konstantīns ; Juliāns ; Kristīgie kā uzvarētāji ; XIV.    Romas valsts sabrukums ; XV.     Tautu staigāšana ; Indoeiropiešu pirmdzimtene un viņu staigāšanas sākums ; Illīrieši ; Trāķieši  ; Skiti un sarmati ; Ķeltu klejojumi un ķeltu kultūra  ; Ģermāņi ; «Lielā tautu staigāšana» ; XVI.     Pirmās barbaru valstis ; Rietumgotu valsts ; Vandaļu valsts ; Austrumgotu valsts ; Burgundu valsts ; Langobardu valsts ; Anglosakšu valsts ; Franku valsts ; Bizantija ; Bizantijas kultūra ; XVII.    Sasanīdu valsts ; XVIII. Islams un kalifāts ; Muhameds un viņa mācība ; Pirmie kalifi ; Omajadi ; Abāsīdi un kalifāta sabrukums  ;  Arābu kultūra  ; XIX. Mauri Spānijā  ; XX.    Slāvi ; Bulgāri ; Serbi, kroati un Alpu slāvi ; Morāvi un čehi ; Poļi  ; Krievi ; XXI.    Balti  ; Dzintarzeme  ; Baltu tautu staigāšana un Romas valsts  ; Vidvuta teika ; Balti un skandināvi ; Vulfstona ceļojums  ; Balti un poļi ; Baltu ticējumi un kultūra ; XXII.    Kārlis Lielais un viņa impērija  ;  Karolingu valsts sabrukums  ; XXIII. Ģermāņu kultūra ; Nibelungu eps ; XXIV. Normaņi ; Zviedru normaņi ; Dāņu normaņi ; Norvēģu normaņi ; XXV. Dānija ; XXVI. Zviedrija ; XXVII.    Norvēģija ; XXVIII.    Anglija ; XXIX.    Pirmie Kapetingi Francijā ; XXX.    Vācija X—XI g. s ; Kari ar ungāriem un slāvu nomākšanas sākums ; Svētā Romas valsts ; Indriķis IV un Gregors VII  ; XXXI.    Baznīcas valsts un pāvestu varas izveidošanās  ; XXXII.    Itālijas pirmo pilsētu republikas  ; Venēcija ; Piza un Ģenuja ; XXXIII.    Pireneju pussalas kristīgo valstis ; XXXIV.     Ungāri ; XXXV.     Rietumslāvu bojā iešana ; XXXVI.     Eiropas sabiedrība un garīgā kultūra viduslaiku sākumā

indexarhīvs    yandex     mega

Aleksandrs Grīns. Daiļdarbi un raksti 3. Vidus laiki

grinsraksti-3

I.Krusta kari ; Bizantija un Rietumeiropa krusta karu priekšvakara ; Pirmais krusta karš ; no0. g. Katastrofa ; Bizantija un Sīrijas normaņi ; Otrais krusta karš ; Jeruzalemes ķēniņvalsts ; Saladins un Sīrijas kristīgie ; Jeruzalemes krišana ; Trešais krusta karš ; Bizantija XII g. s ; Ceturtais krusta karš ; Latīņu impērija ; Bērni krusta karotāju gaitās ; Piektais krusta karš ; Ludviga IX karagājieni pret musulmaņiem ; Kristīgās Sīrijas krišana ; Krusta karu rezultāti ; II.  Vācu nostiprināšanās Baltijā ; Baltu zeme vācu iebrukuma laikā ; Zobenbrāļu ordenis ; Vācu ordeņa nostiprināšanās Prūsijā un Latvija ; Durbes kauja un viņas sekas ; Mindaugs ; Prūšu bojā iešana ; Kuršu nomākšana ; Zemgaļu nāves cīņa ; Lietava pēc Mindauga nāves ; Polija XII XIV g. s ; Tannenbergas kauja ; III.  Svētā Romas valsts krusta karu laikmetā ; Hohenštaufeni ; IV.Romas baznīcas triumfs  ; V.  Monarhijas nostiprināšanās Francijā ; Filips IV Skaistais un Bonifacijs VIII ; Pēdējie Kapetingi ; VI.”Bābeles gūsts” un baznīcas pagrimšana ; VII. Plantagencti un parlamenta izveidošanas Anglija ; VIII.100 gadu karš ; IX.Francijas atdzimšana ; X.  Anglija XV g. s ; XI.Habsburgi un Luksemburgi ; XII. Baznīcas šķelšanās un lielo koncilu laikmets ; XIII.  Šveiciešu brīvības kari  ; XIV.  Čehija ; Huss un husītu kari ; XV.Ungārija ; XVI. Polija un Lietava ; XVII.  Rumāņu valstis ; Valahija ; Moldāvija ; XVIII. Bulgārija ; XIX.  Serbija ; XX.Bizantijas bojā iešana ; XXI. Itālijas valstis ; Milāna ; Venēcija ; Ģenuja ; Florence ; Baznīcas valsts ; Neapole un Sicīlija ; Sīkās valstis ; XXII.Pireneju valstis ; Kastīlija ; Aragonija ; Portugāle  ; XXIII. Dānija ; XXIV. Norvēģija ; XXV.Zviedrija ; XXVI. Māras valsts ; XXVII.  Vācija viduslaiku beigās ; Hanza ; XXVIII. Viduslaiku sabiedrība un kultūra ; Bruņinieki ; Zemnieki  ; Pilsētas un cunftes ; Rūpniecība un tirdzniecība ; Privātdzīvc, izpriecas un modes ; Māņticība  ; Tiesas un sodi ; Regulāro armiju sākums ; Izglītība un zinātne ; Gotiskā māksla ; Viduslaiku literatūra ; XXIX. Mongoļi ; Mongoļu lielvalsts ; Timurs ; XXX. Ķīna ; XXXI. Musulmaņu virskundzības laikmets Indijā ; Mogulu impērija ; XXXII.  Maskavas valsts ; XXXIII. Turki ; Osmaņu impērija un viņas ziedu laiki ; XXXIV. Japāna  ; Feodālismā laikmets ; Tokugavu laikmets

indexarhīvs     yandex      mega

Aleksandrs Grīns. Daiļdarbi un raksti 12. Stāsti un romāns Nameja gredzens

grinsraksti-12

Viņa gaišības grāfa Bertrana krustneša gaitas . Svētā Meinarda brīnumdarbs jeb atpestītais velns . Nameja atgriešanās . Klaucānu brīvzemnieka testaments . Septiņi un viens . Musketiera Bērtuļa gals . Vecāru Indriķa dzīves stāsts . Kaspara Dangas noslēpums . Lidotājs Indriķis un viņa līgava . Nelaimes jātnieks . Svētās Agates brīnumdarbi . Succubus . Lorenco d’Alesia ieb pieviltā vīra atriebšanās . Doktors Gasparo Alberti. . Mīlas talismans. . Trīs un viena . Seržants Kroklī . Blokhauzis . Uzbrukums . Vaivariņš . Sauciens naktī . Augšāmcelšanās . Invalīda stāsts , Cilvēks, kas redzēja nāvi. . Jānītis debesīs . Notikums Lieldienu naktī . Svešinieks . Šāviens miglā. . Klusie ciemiņi. . Melnā Bībele . Nikolaja zaldāts. . Kā Biržu kalējs atdabūjis iecerēto līgavu . Vectēvs un velns . Nāves eņģeļa pārskatīšanās . Gredzens. RomānsNameja gredzens

indexarhīvs    yandex     mega