Augusts Arājs-Bērce, Еrnests Eferts-Klusais, Linarts Laicens, Оskars Rihters, Rihards Eidemanis, Juris Alunāns, Auseklis, Andrejs Pumpurs. Izlase:

Pieci rakstnieki cīnītāji. I Bērsons ; Augusts ARĀJS-BĒRCE ; DZEJA ; No krājuma «Sarkanais ceļš» ; Jaunu dziesmu; Sarkanais ceļš; Draugam  ; Gājiens; Kopums; Spēka avots ; Meitenei ; Plūst zvanu skaņas šurp no baznīcas; Pavasaris  ; Etaps  ; Atnāks tas laiks  ; Sakautie komunāri; Uzvarētā pilsēta  ; PROZA ; Menusa nāve  ; Ernests EfERTS-KLUSAIS PROZA ; Mārcis ; Plinšu sieva ; Biedrs Indriķis ; LINARDS LAICENS ; PROZA ; Dzimtene (No krājuma «Attaisnotie»)    ; Uzvara рчо krājuma «Attaisnotie»)  Akmens logā (No krājuma «Skaistā Itālija»)  Karoga briesmas (No krājuma «Kameras»)  Augusts uz stalažām (No krājuma «Portfelis un valgs»)  ; DZEJA. No krājuma «Pilsētā un laukā» ; Svētā Krievija ; Tev. No krājuma «Karavāne» ; Karogs sarkanais  ; Karš, biedri! ; Vārdi  ; Jaunavu piemiņai ; Kapi. No krājuma «Semafors» ; Par dzeju  ; Slēdzieni ; Piemiņas dienai ; Sinfeinera sauciens ; Jūs draugi jaunie ; Vārds. No krājuma «Berlīne» ; Demonstrācija ; Daudz fabriku. No krājuma «Aziāts» ; Sarkanā  ; Kameras ; Sarkanais sveiciens ; Par maizi  No krājuma «Но-Tai» ; Sapulcē ; Tevi meklēju ; Sāpju lēmums No krājuma «PoliTika un lirika» ; Mans Majakovskis ; Sējēja dziesma ; OSKARS RIHTERS ; PROZA ; Man prātā izlūki Erna un Kurts (No krājuma «Sarkanie izlūki») ; Sevišķā uzdevumā (No krājuma «Pa ienaidnieka Aizmuguri»)  ; Pridka ; ROBERTS EIDEMANIS  ; PROZA ; Divkauja (No krājuma «Akmeņu sacelšanās»)  ; DZEJA ; No krājuma «Zeme un maize smaržo» ; Tēraudvējš ; Pirmie mūrnieki ; No krājuma «Ejam tālāk uzbrukumā» ; Viesos pie Ļeņina ; Ar tevi un ar zvaigznēm runādamies ; Pret daiļo rītdienu mēs pagriezuši stūri  ; Mātei  ; Ieskatoties celtnes piecu gadu plānā ; Lielinieki ; No krājuma «Ar paceltu galvu» ; Saruna ar jauniešiem ; Sirds slāpst ; No krājuma «Vārdi un gadi» ; Mana dziesma ; Nāk diena tā ; Mana Padomjzeme ; Pirmie latviešu dzejnieki cīnītāji par tautas brīvību ; V Labrence  ; JURIS ALUNĀNS  ; No krājuma «Dziesmiņas latviešu valodai pārtulkotas» (1856) ; Cienījams lasītājs! ; Laura ; Meža tēvs ; Ziemas dziesma  ; Pļāvēja  ; Pavasara atnāciens ; Kazaka dziesma pie šūpoja ; Šādi tādi grabaži ; Kāds vārds par latviešu valodu ; Dzejoji ārpus krājumiem (1856—1867) ; Līgas svētki ; Gājēja dziesma naktī ; Lielo mielo  ; Čuči, M V, čuči! ; Soneta ar ragiem ; Turku dziesma  ; Junkurs un zemnieks ; Nevis slinkojot un pūstot ; No krājuma «Dziesmiņas» II daļas (1869) ; Soneta ; Vēcinātājiem ; Mana manta ; Rīts  ; Aizķerts tiesnesis ; Līdeka  ; Uz sava laika nejēdzību ; Sakāmi vārdi un šādi tādi grabaži ; No rakstiem «Mājas Viesi» ; Latviešu valoda ; Kāds vārds par kalpiem ; No rakstiem <rPēterburgas Avīzēs» ; Par latviešu valodu ; Zobugala patiesības vārdi  ; AUSEKLIS ; Krājumā «Dzeijas no Ausekļa» (1873) Oriģināli ; Augsta laime bizmaņiem  ; Bizmaņu draugu dziesma ; Svētnieka politika ; Neikenam ; Ūdens plūdi ; Trimpula  ; Tulkojumi ; Nātra ; Augšup kāpdamas vaimanas ; Kupleja no bizmaņiem ; Tēvija ; Meža jaukums ; Dzejoji ārpus krājumiem (1869—1874) ; Paradoksons ; Rudens  ; No krājuma «Ozolu vaiņaki» ; (1874—1875) ; Kronvaldam Atam ; No krājuma «Dzeju II grāmata» (1888) (1873—1876) ; Brīvība ; Beveriņas dziedonis ; Bezdeligām aizejot ; Gaismas pils ; Ozoldēli, Liepas meitas ; Dzejoji satīras almanahos «Dunduri» (1875—1878) ; Lai top! ; Kāda alžīrieša pamācījums savam dēlam ; «Jaunlatviešu» kalējiem ; No «Paidagoģiskās gadagrāmatas» (1876) ; Uz skolu ; ANDREJS PUMPURS ; No lirikas krājuma «Tēvijā un Svešumā» (1889) ; Austrums un Rietrums ; Pastarīte ; Tautai ; Gaismas izplatītājiem;  Slavenie tautieši; Imanta ;  Kur aug mana līgaviņa?  ; Lāčplēsis Tautas eposs, pēc tautas teikām sacerēts ;  Index   mega   yandex

Džeimss Hedlijs Čeizs. Detektīvizlase

Grāmatā pirmo reizi latviešu valodā tiek publicēti ievērojumā amerikāņu „kriminālromānu klasiķa” Dž. H. Čeiza trīs romāni. Visiem tiem raksturiga intriga, ass sižets, visneprātīgākie notikumu pavērsieni, negaidīts atrisinājums. Superaģenti, gangsteri, ielasmeitas, vienkārši piedzīvojumu meklētāji — tipiskie romānu varoņi, kuriem nav svešs ari nekas cilvēcīgais. Dolāru drudzis liek tiem mesties galvu reibinošās avantūrās, tādās kā lidmašīnu aizdzīšana, šantāža, cilvēku nolaupīšana. Sērijas „Gadsimta detektīvs” nākamajās grāmatās tiks iek|auti arī citu ievērojamu mūsdienu detektīvu autoru populārākie darbi.

Sērija “Gadsimta detektīvs”: Dž. H. Čeizs Zelta smarža ; Dž. H. Čeizs Reiz skaidrā vasaras rītā ; Dž. H. Čeizs Tu pats uzprasījies

indexarhīvs  /   yandex  /  mega