Anna Brigadere. Dzelzs dūre

Dzelzs dure(A.Brigadere)

Piezīmes 1917 1918. Anna Brigadere grāmatā Dzelzs dūre apraksta haotisko stāvokli, kādā atradās Latvija 1917. un 1918. gadā. Dziļa pārdzīvojuma pārsātinātos vārdos rakstniece notēlo šo laiku, kad “grūti bija izšķirt kur ideja, kur nodevība”, kad “akli godkārīgi avantūristi, kaislīgi bauslības kalpi, naivi pasaules aplaimotāji” virzīja latvie­šu tautu pretim postam un iznīcībai. Uzskatāmi Brigadere parāda traģisko, negodīgi izmantoto un pievilto latviešu strēlnieku, uzpūtīgo baltvācu pilsoni un okupācijas armijas karavīru, laupīšanas kāres pārņemto pūli un cerībās vīlušos, posta nospiesto latviešu tautu tanīs drūmajās dienās, kad “dzīve bija kā pār­mērīgi saspīlēts loks, kuru neapturami spēki dzina uz lūzumu”.  …. 1917.—1918. gada piezīmes ir Annas Brigaderes dokumentāls un reizē emocionāls stāstījums par vienu no tiem traģiskajiem Latvijas dzīves pos­miem, kad rupja militāra vara sagrauj tautas pūli­ņus un cilvēks tiek malts un kropļots apjukuma, neziņas, ideoloģisku spēļu un pūļa psihozes vir­pulī.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/suZkqNqD3RSytD

https://yadi.sk/i/hQ2KhN4RmSDCD