Arkādijs Fīdlers. Mazais Bizons

7MazaisBizonsAFidlersfb2

Piedzīvojumi, fantastika, ceļojumi. Izrādījās, ka Mazais Bizons — sauksim viņu tagad tikai šajā vārdā — sākotnējā teksta variantā atbilstoši vēsturiskajai patiesībai bija iekļāvis daudz tādu noti­kumu, kas visnotaļ nebija glaimojoši baltajiem kolonizatoriem, it īpaši amerikāņiem. Amerikāņu izdevēji kate­goriski pieprasīja svītrot visas šīs kompromitējošās vie­tas. Pretējā gadījumā viņi atteicās grāmatu iespiest, bet Mazais Bizons katrā ziņā gribēja to izdot, tādēļ nācās piekāpties. Teksts, kas parādījās iespiestā veidā, bija likai sākotnējā manuskripta fragmentārs sakopojums un nedeva par īstenību tādu priekšstatu, kādu bija tiecies radīt autors. Manai grāmatai — Mazā Bizona biogrāfijai — ļoti maz kopēja ar to izdevumu, ko kādreiz laidis klajā ame­rikāņu izdevējs Ņujorkā. Abi darbi sasaucas tikai vispā­rējās līnijās, Šī biogrāfija tiecas patiesi, bez jebkādiem viltojumiem attēlot laiku, kad dzīvoja Mazais Bizons, un ar to arī būtiski atšķiras no pieminētā izdevuma. Pēc sa­vas ievirzes un ar daudziem patiesiem indiāņu dzīves notikumu aprakstiem tā tuvojas Mazā Bizona darba sā­kotnējam — neizdotajam variantam, jo izziņas materiālu man sniedza abi uzticamie Mazā Bizona tuvinieki, un mans uzdevums bija izdarīt tikai šā materiāla atlasi un piešķirt tam literāru izklāsta formu. Arkādijs Fīdlers

indexarhīvs   yandex    mega

Arkādijs Fīdlers. Ukajali dzelmēs zivis dzied

UkajalidzelmeszivisdziedAFidlersfb2

“Mana zooloģiskā ekspedīcija uz Amazones baseinu 1933. un 1934. gadā. Es turp devos kā aizrautīgs dabas pētnieks, un varenā tropu meža bezgalīgais krāšņums un pasakainā bagātība mani tā apskurbināja un tik dziļi pārsteidza, ka es nekam citam daudz nepievērsu vērību. Cilvēku dzīves apstākļu, to savstarpējo attieksmju vērojums atvirzījās otrajā plānā, bet diemžēl arī dabas aprakstos šajā grāmatā netika iekļauti visi mani novērojumi.” A.Fīdlers

indexarhīvs    yandex    mega