Edmunds Absalons, Ludmila Apsīte, Pēteris Laizāns, Juris Rozenvalds, Tatjana Semane, Oksana Vilnīte. ANTĪKĀ UN VIDUSLAIKU FILOZOFIJA

Antikaunviduslaikufilozofijafb2

Mācību līdzeklis. Šis darbs ir oriģināls mācību līdzeklis filozofijas vēsturē. Tajā mēģināts sniegt lasītājam sistēmisku priekšstatu par filozofijas vēsturisko attīstību no senatnes līdz mūsu dienām Rietumu un Austrumu kultūras tradīcijās, kā arī parādīt ietekmīgāko filozofisko tradīciju saistību ar Latviju un sniegt ieskatu Latvijas profesionālās filozofiskās domas attīstībā. Darbs ir domāts filozofijas cikla skolotājiem vidējās mācību iestādēs, augstskolu studentiem, visiem interesentiem, kurus aizrauj filozofijas vēsturiskā attīstība. Katras nodaļas beigās ir ieteicamās literatūras saraksts.

indexarhīvs     yandex    mega