Anatolijs Jenohovičs. Fizikas un tehnikas rokasgrāmata

fizikas-un-tehnikas-rokasgramata

Mācību palīglīdzeklis skolēniem. Rokasgrāmatā atrodama informācija par Starptautisko vienību sistēmu (SI), doti fizikālo lielumu un vienību apzīmējumi, dažādu vielu īpašības raksturojošo fizikālo parametru vērtības (piemēram, blīvums, kušanas tem­peratūra, vārīšanās temperatūra, īpatnējā siltumietilpība, īpatnējā elektriskā pretestība, laušanas koeficients utt.). Tajā var uzzināt arī tehnikā, sadzīvē un dzīvajā dabā nozīmīgāko fizikālo pamatlielumu vērtības (piemēram, dažādu objektu kustības ātrumus, elektriskās strāvas stiprumu un elektrisko spriegumu dažādās elektriskajās ierīcēs u. tml.). Rokasgrāmatā iegūsi datus par mašīnām, tehniskām ierīcēm un celtnēm. Rokasgrāmata var noderēt dažādu praktisku jautājumu un uzde­vumu risināšanā, ar kuriem jāsastopas gan fizikas stundās, gan mājās, gan darbā skolas darbnīcās vai ražošanas uzņēmumos, utt.

indexarhīvs / yandex / mega