Pēteris Laķis. Ievads socioloģijā

ievads-sociologija

Lekciju kurss. Pēteris Laķis (1952-2003) Profesors, filozofijas doktors, habilitētais mākslas doktors Latvijas ZA korespondētājloceklis Latvijas Kultūras akadēmijas rektors (1991-2003)

Socioloģijas priekšmets. Vara. Sociālā stratifikācija. Nabadzība. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības sociāli demogrāfiskā diferenciācija. Ģimene. Izglītība. Darbs deviantā. Uzvedība un sociālā kontrole. Izmaiņas sabiedrībā 21. gadsimta sākumā zvabc2005

indexarhīvs    yandex    mega