Nora Kalna. Dārgakmeņi veselībai un veiksmei

Ezoterika. Kad pārstāju lūkoties zvaigznēs; pievērsos akmeņiem.

Taisnību sakot, akmeņi mani fascinējuši arī agrāk. Jau bērnībā.

Papes jūrmala vēl joprojām kā nobērta gludiem olīšiem, tik līdzeniem un apaļiem, it kā tos kāds būtu jau noslīpētus sametis jūrā.

Pulēts akmens ir kā diskete ar daļēji apstrādātu informāciju, Un spēj šo to arī iemācīt.

Kaut vai atšķirt labo no ļaunā, melus no patiesības..

Palīdz ieviest kārtību domu un rīcības haosā.

No visām pusēm apslīpēts akmens jau ir sistematizētā Informācija…

Tāds akmens ļauj smelties zemapziņas dzīlēs un redzēt gara acīm.

Index   Mega  yandex