Karš aiz dzeloņstieplēm. Krājuma sastādītāji: M. Viļenskis un N. Kings

Krājuma «Karš aiz dzeloņstieplēm» otrajā — izlabotajā un papildinātajā izdevumā ietilpst Būhenvaldes hitleriskās koncentrācijas nometnes antifašistiskās pagrīdes dalībnieku atmiņas. Kad iznāca krājuma pirmais izdevums, daudzi bijušie Būhenvaldes ieslodzītie atsaucās un precizēja vairākus vārdus, datus, skaitļus un faktus. Viņu norādījumi ņemti vērā, sagatavojot šo krājumu.

Šinī izdevumā papildus iekļauti vairāku padomju biedru atmiņas, kā arī fragmenti no biedra Valtera Bartela (VDR) un biedra Kvetoslava Innemana (Čehoslovakija) memuāriem. Lai lasītājiem dotu viengabalaināku un skaidrāku priekšstatu par atbrīvošanās sacelšanos Būhcnvaldē, visu autoru atmiņas par nometnes pēdējām dienām izdalītas atsevišķā nodaļā «Sacelšanās».

Indexfb2   indexpdf   Doch  fb2  pdf  megafb2 megapdf