Tomass Mains Rīds. Kopoti raksti. Pirmais sējums.

kurā ietilpst trīs romāni: Zēni ziemeļos ; Velna sala ; Meža bērni divās daļās.

Main Rida romānos mūs sevišķi saista svešas dabas un svešu zemju apraksti, kas viņa tēlojumos kļūst mums tuvi un pazīstami! Mēs līdz ar viņa varoņiem pārdzīvojam viņu drāmas, priecājamies par viņu pa­nākumiem, it kā tie būtu mums mīļi, tuvi cilvēki.

Savu vētraino dzīvi un piedzīvojumus viņš attē­lojis daudzos stāstos un romānos. Viņa romāni māca mīlēt dabu, būt godīgam, ticēt Dievam un galvenā kārtā būt pašaizliedzīgam un varonīgam.

Esi patiess, varonīgs, pašaizliedzīgs un tici Dievam. Pazīsti pasauli, savu apkārtni un dabu, tad tu uzvarēsi visās dzīves cīņās. Tā ir viņa darbu galvenā pamat­doma.

Main Rids savos darbos apkaro visu ļauno un ze­misko. Vienmēr uzvar labais un krietnais.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Pirmais sējums

Kopotiraksti1EBirznieksUpitisfb2

Upīša stāsti. ; Jaungada vakarā.; Vecais Gatviņš.; Viena nakts. ; Aiz ciema vārtiem ; Tumšas dienas. ; No rīta. ; Druviņi ; Seskiņš. ; Pret vakaru. ; Iz dienas grāmatas. ; Pastalas lāpot.; Pīlāgs.; Pret vakaru.; Pelēkā akmens stāsti.; Pelēkais akmens.; Ilze. ; Smēde.; Šūpotnes.; Trīnes kārlēns.; Andžēni; Zem ābeles.; Kā pasakā.; Ezera malā.; Mārtiņš ar trim vārdiem ; Kā pasakā.; Līčos.; Bēgļu laikos.; Vasara līčos.; Jaunpuisis.; Viņos laikos.; Eglīte.; Kā augstkalni nokļuva lielpurva malā..; Tēvs, brālis un māsiņa.; Stāsti ārpus krājumiem; Māte.; Bēru kase.; Tabaka maks.; Zaldāta līgava.; Bēru kases dalībnieki.; Abi laimīgie brūtgāni.; Grāmata.; Malka un pātaga.; Grēks.; Atvadīšanās.; Viens no daudziem.; Par trim dēliem.; Ūtrupe.; Apburtās govis.

indexarhīvs    yandex     mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti.Otrais sējums. Pastariņa dienasgrāmata. Triloģija

PastarinadienasgramataEBirznieksUpitisfb2

Triloģija ir rakstnieka bērnības un jaunības tēlojumu virkne, kurā atainojas paša rakstnieka pārdzīvotais, pieredzētais, novērotais. Par sevi rakstnieks runā tāpēc, lai skaidrāk parādītu tos cilvēkus, ar kuriem viņam bērnībā nācies sastapties. „Pastariņa dienasgrāmata” sniedz spilgtu priekšstatu par apstākļiem, kas bērnībā un jaunībā ietekmējuši rakstnieka uzskatus un mākslinieciskās personības veidošanos. Spēcīgi attēlota latviešu lauku sociālā vide laikā no 1874. līdz 1893. gadam un desmit gadu vērojumi Kaukāzā. Jau no mazām dienām Pastariņš ieaug darba dzīvē. Raksturīga ir „Pastariņa dienasgrāmatas” kompozicionālā uzbūve. Daudzos tēlojumos („Ziemas nodarbošanās”, „Siena pļaušana”, „Labības vešana”, „Rijas darbi”, „Kartupeļu rakšana” u.c.) autors stāsta par kāda lauku darba veidu. Birznieks-Upītis rāda sava mazā varoņa gaitas lauku darbu ikdienā. Darbs Pastariņam ir rotaļa, kuru zēns veic ar prieku un aizrautību. Birznieka-Upīša bērnu tēli māca saskatīt darba procesā skaistumu, interesantumu. Pastariņš izjūt sava darba uzdevuma nozīmību, redz sava darba nepieciešamību un jēgu. Ernesta Birznieka-Upīša Pastariņa triloģijā izcili nozīmīgs gan raitais bērnības tēlojums, gan spilgtais laikmeta kolorīts. Edgars Damburs par „Pastariņa dienasgrāmatu” teica: „Rakstnieks ar savu Pastariņu vēlējies pateikt: ta es augu, dzīvoju un cīnījos. Tāds bijis mans Dzirciems; ta ritēja dienas un gadi tālajā kalnu pasaulē, kas kļuva tikpat tuva un mīļa kā dzimtā puse. Un saglabāts vairāk labais: darba tikums, biedriskums un draudzības gars.”

indexarhīvs    yandex    mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Trešais sējums. Kaukāza stāsti

Kopotiraksti3KaukazastastiEBirznieksUpitisfb2

Kaukāza stāsti  ; Sadursme. ; Ziemsvētku vakarā. ; Uz galda kalnu. ; Domas. ; Mūsu lācēns. ; Viņās dienās. ; Sevišķu uzdevumu barkass. ; Džamaledins un ērglis. ; Vasarā. ; Uz jūras. ; Janeļa pošanās uz Latviju. ; Toreiz. ; Vēdera kungs. ; Pīles. ; Kāda suņa stāsts. ; Brauciens pēc olām. ; Pie devdoraka. ; Aizā. ; Piekrastē. ; Pēc sāls. ; Eglīte baku pilsētā. ; Eglīte kalnos. ; Manas pirmās lieldienas svešumā. ; Mazie jātnieki. ; Kārlēns un fricis. ; Mihailidisa cūkas. ; Aiz mākoņiem. ; Čohs. ; Peldošā bāka. ; Viesmīlīgā sala. ; Lieldienas dagestānā. ; Pie šalbuzdaga. ; Mameds un ēzelis. ; Zarzāra. ; Radžaba dienas darbs. ; Kadīriņš. ; Sašautais karogs. ; Zemnieku nemieri Tališhana valstī. ; Aitas. ; Išhans. ; Vilki.

indexarhīvs    yandex      mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Ceturtais sējums Nīnas pasaciņas

Kopotiraksti4EBirznieksUpitisfb2

Kopoti raksti-4: Nīnas pasaciņas ; Sienāzis. ; Bērzs ; Par malkas pagali. ; Zaķi un lieldienu olas. ; Zīlīte. ; Vārnas. ; Vāvere. ; Bezdelīgas. ; Peļu uzraugi liepās. ; Zosis. ; Rukšķe. ; Ezis. ; Eglītes. ; Rīta saulīte ; Jānītis un Amis ; Vilkkūlā ; Jaunajās mājās ; Zvirbuļa ziemsvētku eglīte ; Kārlēns ; Ligzdiņa ; Bucis un Ulla ; Murris ; Podziņš ; Meža sieva ; Piena sieva ; Podziņa nelaime ; Kaziņa ; Mazo gaitas ; Uz zemēm ; Vilki ; Lieldienu kino ; Rūdiņš ; Mūsu draugi  ; Ieviņas gosniņa ; Mūsu dārziņā ; Incīša dienas gaita ; Stirniņa ; Lapsiņa ; Kaķēni ; Vecā liepa ; Vecā liepa ; Strazdi ; Stārķi ; Zvirbuļi ; Kovārņi. ; Sirseņi. ; Bites. ; Dzīves ceļos.; Pricītis. ; Mežā. ; Aeroplāns. ; Olu zaglis. ; Skaidrīte. ; Skaidrīte un vectēvs. ; Skaidrīte pie vecmāmiņas. ; Vecmāmiņa ; Vectēvs

indexarhīvs    yandex    mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Piektais sējums

Kopotiraksti5EBirznieksUpitisfb2

Ģimenes labā  ; Lauksargs  ; Ar āboliem uz Rīgu  ; Pēterelis  ; Ģimenes  labā  ; Mālkalnā  ; Mūsu draugi II  ; Manas ziemas brīvdienas  ; Par zaķiem, olām un šūpotnēm  ; Verkšķītis  ; Mūsu putni  ; Stacijas zvirbulis  ; Mazmeita ar gailīti  ; Mana pirmā baltā nauda  ; Mūsu zvēru dārzs  ; Lauvas  ; Lūši  ; Paviāns  ; Caunas  ; Āpši  ; Seski  ; Lapsas  ; Eži  ; Ūdri  ; Pērtiķis  ; Stārķi  ; Žagata un pāvis  ; Zaķi  ; Meža cūkas  ; Ūpis  ; Ērgļi  ; Brieži  ; Bizoņi  ; Vāverītes  ; Atpakaļ uz laukiem  ; Aļņi  ; Stirniņas  ; Ganiņu vēstules  ; Atpakaļ uz laukiem  ; Zvēri Rīgas zooloģiskā dārzā  ; Frančeska un Voiteks  ; Kā Voiteks devās uz Rīgu pelnīt sev maizi  ; Kā Frančeska ierodas no Dienvidslāvijas Liepājā  ; Lauvu jurģi  ; Ūdri  ; Tīģeri  ; Kamieļi  ; Meža cūkas  ; Vilki  ; Roņi  ; Lāči  ; Stārķi  ; Klinšu ērgļi  ; Dumpis  ; Aligatori  ; Aļņi  ; Ziloņi  ; Pasakas un stāsti  ; Par gudro vārnu un asinskāro sesku  ; Mūsu Mikus  ; Aiz loga  ; Kā  izgāja  kārumniecei  darba kolektīvā  ; Irbes  ; Krauklis  un vārna  ; Zvirbuļi  ; Dīķis  ; Pļavas  ; Dārzs  ; Sēta  ; Bērni un kaza  ; Kumeļš  ; Vistas  ; Lauki  ; Mežs  ; Vāverīte un citi stāsti  ; Mans Lauķītis  ; Pieklīdušais putniņš  ; Vāverīte  ; Zaķa garauša stāsts  ; Mūsu  ruksītis  ; Vārnas  ; Žagata  ; Bubulis  ; Mūsu sēta  ; Pince  ; Mežā noskatīta pasaka

indexarhīvs     yandex     mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Sestais sējums

Kopotiraksti6EBirznieksUpitisfb2

Mazmeita Dace  ; Pienenes  ; Jūrmala  ; Dzeņi  ; Dzilnas  ; Svētdienu viesi  ; Dace zvēru dārzā  ; Vāvere  ; Gāju putni  ; Raitas pārbraukšana  ; Skolā iešana un lasīšana  ; Radio un telefons  ; Rudens  ; Zīlītes  ; Kur  tu  teci,  gailīti  manu?  ; Sesks  ; Ziema  ; Braucieni  pa  Rīgu  ; Grāmatā nepublicētie teksti  ; Kā mēs ar Daci būvējām putnu būrīšus  ; Mūsmāju iedzīvotāji  ; Prezidenta  gadu jubileja  ; Braukšana uz Rīgu pie zobārsta  ; Daces pirmās lielās bēdas  ; Grāmatas  ; Jurīša kaza  ; Mūsu lācēns  ; Mūsu cielaviņas  ; Vakarlēpis  ; Griezes  ; Skudra un muša  ; Čapus kā hidrologs  ; Kustīgais Jānītis  ; Jānīša brauciens uz Jūrmalu  ; Vienkārša smarža  ; Jānītis — slēpotājs  ; Vīrs un vārds  ; Jānītis sprostā  ; Malkas   vešana  ; Rotaļa un lietas koks  ; Jānītis — jumiķa palīgs  ; Jānītis — aktieris  ; Jānītis — automobilists  ; Spodrības nedēļa  ; Jānītis bailēs  ; Kā Jānītis  kukurūzu  stādīja  ; Jānīša volejbola komanda  ; Jānītis grib būt kolhoznieks  ; Jānītis vēlas zināt, vai darbs apmierina  ; Bumba uz jumta  ; Zīlītes ligzdiņa  ; Jānītis un naudas velniņš  ; Kukurūzai izauguši mati  ; Raža  ; Jānītis mācās rēķināt  ; Uz  skolu!  ; Jānītis slimības gultā  ; Grāmatā nepublicētie teksti  ; Kur rodas saites  ; Sikspārņi  ; Darbi ārpus krājumiem  ; Publicētie darbi  ; Uz jūrmalu  ; Ilzītes saimniecība  ; Jancis un Pauliņa  ; Pirmās ziemsvētku dāvanas  ; Vecā druķa audzēkņi  ; Dārziņi un zaķītis  ; Lielie puiši  ; Zaķis un lieldienu olas  ; Ziemsvētku vecītis  ; Svētdienas izbrauciens  ; Ganiņš  ; Viena nakts uz jūras kopā ar Liepājas zvejniekiem  ; Kā es braucu uz bērnu svētkiem  ; Vistu fabrika  ; Mana pirmā vasara uz laukiem  ; Lieldienu izbraukums  ; Jaunā dzīve  ; Gramofona taure  ; Septiņas  ; Palīdzīga roka  ; Tenis un Lība  ; Skudriņš  ; Operas laukuma tīģeris  ; Mūsu mēmie draugi  ; Kalēju Mikus  ; Ods un zirneklis  ; Vēži  ; Nīlzirgs  ; Leduslāči  ; Sikspārņi  ; Nodedzinātā skola  ; Divas bites  ; Divi brāļi  ; Kača un stārķis  ; Gudrās zīlītes  ; Pa Čorohas upi  ; Nepublicētie darbi I  ; Ceļā pamestais kamielis  ; Klibais zaķītis  ; Noknābtais stārķis  ; Cielaviņa  ; Zvirbuļi  ; Žurkas  ; Zemesvēzis  ; Vardes  ; Bites  ; Zīdtārpiņš  ; Pakuļu krusttēva cīņa ar mušām  ; Zirnekļi kā laika pareģi  ; Kukaiņēdēju augi  ; Nepublicētie darbi II  ; Pilsētniece uz laukiem  ; Jaunzemju un Dekšņu pārcelšana  ; Bulduru dārzkopības tehnikums  ; Vīnkopība atjaunotajā padomju Latvijas zemē

indexarhīvs     yandex    mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti Raksti. Septītais Sējums

Kopotiraksti7EBirznieksUpitisfb2

Autobiogrāfiski raksti vērojumi  ; Mans dzīves stāsts  ; Mani literāriskie prototipi  ; Pēc jubilejas  ; Kad es jauns biju  ; Kā es iegāju rakstnieku saimē  ; Iespaidi Maskavā  ; Manas tautskolotāja gaitas Dagestānā  ; Pēc atgriešanās Latvijā  ; Divas pretējādas pasaules  ; «pelēkā akmens stāstu» autora dzimtenē  ; Mana vecmāmiņa  ; Mana dzīve Kaukāzā  ; [atmiņu lapiņa]  ; Manas bibliotekāra gaitas Balahanos  ; Vecais Pakulis  ; [Rīgas jūrmala]  ; I čehu skolas «Matica»  ; II Somu augstāka tautas skola  ; Tautas  izglītības veicināšana  ; Vēstules  iz  Kaukāzijas  ; I Ļaužu skaitīšana Dagestānā  ; III Iz skolu dzīves  ; Par sieviešu stāvokli pie muhamedāņiem  ; Atmiņas par rakstniekiem un revolūcijas darbiniekiem  ; Jānis Jaunsudrabiņš  ; Jānis Jaunsudrabiņš Kaukāzā  ; Atmiņas par Sudrabu Edžu  ; Sudrabu Edžus Kaukāzā  ; Sudrabu Edžus sēru atvade  ; Atmiņas par Sudrabu Edžu  ; Sudrabu Edžu pieminot  ; Pie Eduarda Veidenbauma  kapa  ; Leons Paegle  ; Atmiņas par Leonu Paegli  ; Atmiņas par Raini  ; Kad Rainis atgriezās no trimdas  ; Iepazīšanās ar Raini Lugānā  ; Trīs braucieni  ; Satikšanas ar Raini viņa dzīves pēdējā posmā  ; Daži brīži kopīgā darbā ar Andreju Upīti  ; Biedru Paulu daugi izvadot  ; Jansons-Brauns un viņa «domas par jaunlaiku literatūru»  ; Īsas atmiņas par gada darbinieku dzīvi emigrācijā baku pilsētā  ; Revolūcijas moceklis Juris Zingbergs  ; Hanlara bēres  ; Aleksandrs Sakss  ; Dažādi raksti un recenzijas  ; Dzirciemiešu izloksne  ; Mamins Sibirjaks  ; Antons Pavlovičs Čehovs  ; Franču rakstnieks Pjers Loti  ; Vsevolods  Mihailovics Garšins  ; Ko lasīt mūsu mazajiem  ; Jesena «jaunības biblioteka»  ; [par A. Jesena «jaunības biblioteku»]  ; Mazais ganiņš  ; Bibliotekas Latvijā  ; A. Kronenbergs — «zelta laiki»  ; Gādāsim bērniem un jaunatnei grāmatu!  ; «mikrobu mednieki»  ; «cilvēki, kas deva pasaulei spārnus»  ; Vermlandes teiksmaino leģendu dzejniece Morbakā  ; Sallija Salminene, Olandes salu dziesminiece  ; «Klusā Dona» — romāns par kazakiem  ; Novikovs-Pribojs  ; Andrejs Upīts — «Tāli ceļi»  ; V. V. Bianki  ; Sudrabu  Edžus  «Velnu dzinējs»  ; Pēteris Kūla  ; Jesens un viņa «jaunības tekas»  ; Divi grāmatas par mežu zvēriem un putniem   ; Vitālija Bianki «meža avīze»  ; D. N. Mamins-Sibirjaks  ; Aleksandrs Popovs  ; Vēstules  ; Komentāri  ; Ernesta birznieka-Upīša dzīves  un daiļrades ceļš  ; Bibliografija  ; Attēli

indexarhīvs    yandex    mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti

KopotirakstiStasti04AChehovsfb2 KopotirakstiStasti08AChehovsfb2StastiAChehovsfb2

Antons Čehovs. Kopoti raksti I  Stāsti 1880-1882

Vēstule mācītam kaimiņam. Ja divus zaķus ķers — nevienu nenotvers. Papucis. Mana jubileja. Tūkstoš un viena kaisle jeb baigā nakts. Par āboltiņiem. Pirms kāzām. Pēterdiena. Temperamenti. Vagonā. Tiesa. Esmu aizmirsis Dzīve jautājumos un izsaucienos. Grēksūdze jeb Oļa, Zeņa, Zoja. Zaļā Strēle. «Satikšanās gan notika, taču. Korespondents. Lauku eskulapi. Veltīgā uzvara. Beigta balle. Nejēdzīgs notikums. Divdesmit devītais jūnijs. Kurš no trijiem. Viņš un viņa. Gada tirgū. Lielmāte. Dzīvā prece. Vēlīnie ziedi. Iekritu. Neveiksmīga vizīte. Divi skandāli. Idille — diemžēl un ak vai! Barons. Labsirdīgais paziņa. Atriebība. Pārdzīvojums. Kā lai nemānās.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti II               

Sieva. Vējagrābsle. Pēc teātra. Kāda tirdzniecības uzņēmuma vēsture. Trimdā. Zivs mīlestība. Kaimiņi. Sestā palāta. Bailes. Nezināma cilvēka stāsts. Lielais Volodja un mazais Volodja. Melnais mūks. Sievu valstība. Rotšilda vijole. Literatūras skolotājs. Muižā. Vecākā dārznieka stāsts. Trīs gadi.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti III stāsti 1884-1885           

Drāma medībās. Svētku klaušas. Kapteiņa mundieris. Pie maršalienes. Dzīvā hronoloģija. Dienesta atzīmes. Cilvēka saruna ar suni. Pirtī. Sīkais cilvēciņš. Viens labāks par otru. Neglābjamais. Jezga. Tautas svētki Sokoļņikos. Pēdējā mohikāne. Viesnīcas numuros. Diplomāts. Budžu perēklis. Atcēluši! Kabatas portfelis. Vārna. Šis un tas. Zābaki. Nervi. Vasarnieki. Par zivīm. Uz augšu pa kāpnēm. Soģis zem soģa. Manas sievas. Inteliģentais mūlāps. No ideālista atmiņām. Simulanti. Vēdzele. Aptiekā. Zirdziskais uzvārds. Nav lemts! Nomaldījušies. Jēgers. Nepieciešamie ievadvārdi. Ļaunprātis. Līgavainis un papiņš. Viesis. Zirgs un stirna trīsošā. Septinieks. Slīkonis. Vējgrābšļi. Ģimenes tēvs. Stārasts. Beigts cilvēks. Sieviešu laime. Virēja precas. Siena. Pēc benefices. Vispārējā izglītība. Unters Prišibejevs. Tulkojis Valdis Grēviņš. Divi avīžnieki. Psihopāti. Svešumā. Tītars. Miega mulsums. Līdzeklis pret dzeršanas kaiti. Kontrabass un flauta. Ņinočka. Dārgais suns. Rakstnieks. Klavierspēlētājs. Pāršāvis pār strīpu. Bez vietas. Vecums. Nelaime. Kas par publiku! Lupata. Svētā vientiesība. īlens maisā. Ciniķis. Mari d’ elle. Antreprenieris zem dīvāna. Sapnis. Izsaukuma zīme. Spogulis.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti IV             

Jaungada lielmocekļi. Māksla. Nakts kapsētā. Neveiksme. Pirmā debija. Bērni. Atklājums. Smeldze. Nakts pirms tiesas. Jezga. Žūpas saruna ar nepiedzērušos velnu. Aktiera bojā eja. Dvēseles aizlūgums. Dumjais francūzis. Aņuta. Par dzīves nīcību. Persona. Ivans Matvejičs. Ragana. Inde. Stāsts bez beigām. Jociņš. Agafja. Mana saruna ar pastmeistaru. Vilks. Uz Parīzi. Pavasarī. Šausmas. Pie upes. Griša. Mīlestība. Dāmas. Lieli pārdzīvojumi. Pazīstamais vīrietis. Laimes luteklis. Slepenpadomnieks. Diena brīvā dabā. Pansionātā. Vasarnīcā. Aiz gara laika. Dzīves garlaicība. Romāns ar kontrabasu. Bailes. Aptieķniece. Liekie Jaudis. Nopietnais solis. Koriste. Skolotājs. Nemierīgais viesis. Rara avis. Citu nelaime. Tu un jūs. Vīrs. Nelaime. Rožainā zeķe. Cietēji. Pirmās klases pasažieris. Talants. Liekēži. Pirmais mīlētājs. Tumsā. Niecīgs gadījums. Garā mēle. Dzīves sīkums. Smagie raksturi. Atriebība. Tiesā. Neparastais cilvēks. Ak, zobi, zobi! Mans famīlijas reglaments, Dūņājs. īrnieks. Nelaimes nakts. Kalhass. Cssst!… Sapņi. Dzirnavās. Labi cilvēki. Notikums. Dramaturgs. Orators. Nelaime. Pasūtījums. Mākslas darbs. Jubileja. Kas vainīgs? Vaņka. Ceļā. Tā bija viņa!

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti V  Stāsti 1887

Jaungada mocības. Šampanietis. Sals. Ubags. Ienaidnieki. Labais vācietis. Tumsība. Poļeņka. Dzērāji. Neuzmanība. Veročka. Gavēņa priekšvakarā. Nevarīga būtne. Nelabs darbs. Mājās. Laimes loze. Par agru! Satikšanās. Tīfs. Dzīves likstas. Noslēpums. Kazaks. Vēstule. Žņaudzējčūska un trusītis. Kritiķis. Izmeklētājs. Volodja. Laime. Nejaukais laiks. Drāma. Viens no daudziem. Ātrā palīdzība. Nepatīkams notikums. Nelikumība. No ātri iekalstoša cilvēka piezīmēm. Tēvs. Labas beigas. Ratnīcā. Ļaundari. Zinočka. Dakteris. Sirēna. Stabule. Atriebējs. Pasts. Kāzas. Bēglis. Uzdevums. Intrigas. Vecais nams. Aukstas asinis. Dārgās mācību stundas. Lauva un Saule. Nelaime. Skūpsts. Puišeļi. Kaštanka. NN kundzes stāsts.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti VI Stāsti 1888 -1891

Bez virsraksta. Nāk miegs. Stepe. Ugunis. Nepatikšanas. Skaistules. Vārda diena. Lēkme. Kurpnieks un nešķistais gars. Derības. Kņaziene. Garlaicīgs stāsts. Zagli. Gusevs. Sievišķi. Divkauja.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti VII Stāsti 1892-1894

Sieva. Vējagrābsle. Pēc teātra. Kāda tirdzniecības uzņēmuma vēsture. Trimdā. Zivs mīlestība. Kaimiņi. Sestā palāta. Bailes. Nezināma cilvēka stāsts. Lielais Volodja un mazais Volodja. Melnais mūks. Sievu valstība. Rotšilda vijole. Literatūras skolotājs. Muižā. Vecākā dārznieka stāsts. Trīs gadi.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti VIII stāsti 1895-1903

Laulātā draudzene. Anna kaklā. Baltpieris. Slepkavība. Ariadna. Māja ar mezonīnu. Mana dzīve. Zemnieki. Pečeņegs. Dzimtajā pusē. Ratos braucot. Pie paziņām. Cilvēks futrālī. Ērkšķogas. Par mīlu. Joničs. Gadījums praksē. Sirsniņa. Jaunā vasarnīca. Dienesta darīšanās. Dāma ar sunīti. Svētku laikā. Ieplakā. Arhierejs. Kompensācijas traucējumi. Vēstule. Līgava.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti IX Lugas 1886-1904

Gulbja dziesma (Kalhass). Ivanovs. Lācis. Bildinājums. Traģiķis pret paša gribu. Kāzas. Mežainis. Jubileja. Kaija. Tēvocis Vaņa. Trīs māsas. Par tabakas kaitīgumu. Ķiršu dārzs.

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Kopoti raksti X               

No Sibīrijas. Sahalīnas sala. Piezīmes

indexarhīvs / yandex / mega

Antons Čehovs. Stāsti – izlase

Hirurģija. ; Attiecīgi pasākumi. ; Prieks. ; Uzvarētāja triumfs. ; Vēdzele. ; Zirdziskais uzvārds. ; Ierēdņa nāve. ; Albionas meita. ; Resnais un tievais. ; Hameleons. ; Maska. ; Mednieks. ; Unters Prišibejevs. ; Bēda. ; Sirds smeldz. ; Apjukums. ; Aņuta. ; Jociņš. ; Agafja. ; Koriste. ; Sapņi. ; Vaņka. ; Ienaidnieki. ‘; Laime. ; Puišeļi. ; Miegs nāk. ; Lēkme. ; Sievišķi. ; Vējagrābsle. ; Sestā palāta. ; Rotšilda vijole. ; Literatūras skolotājs. ; Anna kaklā. ; Māja ar mezonīnu. ; Zemnieki. ; Joničs. ; Cilvēks futrālī. ; Ērkšķogas. ; Par mīlestību. ; Gadījums praksē. ; Sirsniņa. ; Dāma ar sunīti. ; Līgava.

indexarhīvs / yandex / mega

Visa grāmatu mape        indexarhīvs / yandex / mega