Zenons Kosidovskis. Bībeles stāsti

bibelesstasti

Poļu autora Zenona Kosidovska grāmata «Bībeles stāsti» nav pētījums, kurš pilnībā aptvertu visu Bībeli. Z. Kosidovskis aprobežojas ar Vecās Derības tekstu analīzi, galvenokārt pievērsdamies tām Bībeles nodaļām, kuras nosacīti varētu dēvēt par vēsturiskām. Tās ir piecas Mozus grāmatas, Jozuas un Soģu grāmatas, četras Ķēniņu grāmatas, Ezras, Nehemijas un Ijaba grāmatas, kā arī atsevišķi Bībeles nostāsti, piemēram, par Esteri, Tobiju, Jūdīti un citi. Autors izvirzījis sev lielu un sarežģītu uzdevumu:  pakļaut tās tekstu rūpīgai vēsturiskai analīzei un tādā veidā pierādījis, ka Bībele nav nekas cits kā senu tautas nostāstu un leģendu konglomerāts, kurus sakopojuši un reliģiozā garā pārstrādājuši senebreju teologi. Autors parāda, ka Bībelē atrodams viss, ko vien vēlamies, ieskaitot arī vēstures patiesībai atbilstošus momentus.

indexarhīvs / yandex / mega

Zenons Kosidovskis. Evaņģēlistu stāsti

EvangelistustastiZKosidovskisfb2

Savā grāmata, kas zināmā mērā ir «Bībeles stāstu» turpinājums,  Zenons Kosidovskis  analizē kanoniskos Jaunās derības tekstus, iepazīstina lasītāju ar mūsdienu vēsturzinātnes, lingvistikas un arheoloģijas atziņām. Starp apkārtklaiņojošiem sludinātājiem un praviešiem bija arī kāds Jēzus, «viens no miljoniem vergu»; vēlāk daudzu faktoru ietekmē, starp kuriem ne jau pēdējā vieta bija masu vajadzībai pēc jaunas reliģijas un pašu Jēzus mācekļu reliģiskai eksaltācijai, izveidojās no miroņiem augšāmcēlušās pestītāja tēls. Citiem vārdiem sakot, tika mitoloģizēti kāda reāla sludinātāja dzīves notikumi. Jaunās derības teksti, to skaitā arī evaņģēliji, radās tikai krietnu laiku pēc viņa nāves. Kristietības piekritēji aizpildīja robus Jēzus biogrāfijā ar savu iztēli, dibinādamies galvenokārt uz Vecās derības pravietojumiem (lai apstiprinātu Jēzus mesiānismu). Viņam piedēvēja izteicienus, kuriem vajadzēja attaisnot šādus vai tādus, dažādās kristiešu draudzēs izveidojušos rituālus. Z. Kosidovskis pārliecinoši parāda, ka Jaunās derības sacerējumi radušies, no vienas puses, dibinoties uz mutvārdu tradīciju, kas attīstījās saskaņā ar folkloras tradīcijām, bet, no otras puses, pateicoties evaņģēliju autoru apzināti tendenciozai jaunradei. Lai gan evaņģēlijus nav uzrakstījuši to nosaukumos uzrādītie cilvēki, tiem tomēr ir savi noteikti autori, un Kosidovskis mums atklāj ikviena šāda autora individuālā stila īpatnības.

indexarhīvs / yandex / mega

Zenons Kosidovskis. Kad saule bija dievs

kadsaulebijadievs

Lai gan zinātnieki, kas pētī Centrālo Ameriku un Dienvidameriku, kā tas redzams no iepriekšējām nodaļām, var lepoties ar spožiem sasniegumiem arheoloģiskajos izrakumos, tomēr būtībā mēs vēl ļoti maz zinām par tautām, kas apdzīvojušas šīs zemes pirms balto cilvēku ierašanās. Šo tautu vēsture vēl aizvien tīta aizraujošas noslēpumainības plīvurā. Mēs neko nezinām par šo talantīgo tautu izcelšanos, nav zināms, kādi bijuši to sabiedriskās un kultūras dzīves aizsākumi, un pagaidām arī nespējam noskaidrot pat to bojāejas cēloņus un apstākļus. Arheologi šeit pirmo reizi sastapās ar tādu parādību, kā kultūras slāņi, kas parasti ir tik pamācoši, neko nestāsta par šo civilizāciju pakāpenisko evolūciju, par to izaugsmi un attīstību daudzu gadsimtu laikā. Spriežot pēc atradumiem, tās parādījušās pēkšņi jau ievērojami pilnveidotā formā un pazudušas tikpat negaidot, kā uzradušās.

indexarhīvs / yandex / mega