Maruta Kusiņa. Bioloģija pamatskolai – shēmas un tabulas

biologija-pamatskolai-shemas-un-tabulasm-kusina

Šajā  grāmatā  iekļauti  tie jautājumi,  kuri  aplūkoti  pamatskolas bioloģijas  stundās:  augu,  dzīvnieku,  sēņu,  baktēriju  un  cilvēka uzbūve  un  dzīvības  norises,  kā  arī  svarīgākie  ekoloģijas  un  dabas aizsardzības  jautājumi. Tajā  var  atrast  bioloģiskos  terminus,  kuri  ikdienā  var  būt  aizmirsušies,  piem ēram ,  noskaidrot,  kā  sauc  kādu  konkrētu  lapas  vai stumbra  veidu. Shēmas  un  tabulas  noderēs,  gatavojoties  dabaszinību  ieskaitei  9.  klases  nobeigumā. zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Maruta Kusiņa. Sēņosim!

img001

Šī kabatas formāta grāmata  ir praktiski izmantojama ikvienam sēņotājam. Lieliskie attēli palīdz noteikt, vai sēne droši liekama grozā. Grāmatas bonuss – sēņu ēdienu receptes un ieteikumi, kā tās labāk sagatavojamas ziemai. . Pdf formāts

indexarhīvs / yandex / mega