Vilis Lācis. Pēc negaisa

pecnegaisa

Romāns. Kad 1959. gada 29. novembrī Tautas rakstnieks Vilis Lācis lūdza LPSR Augstāko Padomi atbrīvot viņu no republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja pienākumiem, viņš to darīja, vēlēdamies mūža atlikušo daļu veltīt vienīgi literatūrai — sen iecerētu un ilgi iznēsātu darbu uzrakstīšanai. Lūgumu ievēroja, un rakstnieks, daudz nekavēdamies, ķērās pie spalvas — pie romāna, kas pašlaik pazīstams ar virsrakstu «Pēc negaisa», bet sākotnējos variantos nosaukts par «Leģendu». Šim darbam vajadzēja kļūt par pirmo mūža noslēguma posmā. Patiesībā tas iznāca pēdējais rakstnieka dzīvē. Viņš gan vēl iesāka «Cīņu ar īstenību», bet, slimības mākts, pārtrauca rakstīšanu, neticis ne līdz pusei.

indexarhīvs    yandex  mega

Vilis Lācis. Vētra

vetra

Viļa Lāča dzīve pati ir romāna cienīga – mazizglītots ostas strādnieks kļūst par slavenu rakstnieku, kura romāna turpinājumus tauta nespēj vien sagaidīt, bet pēc tam paceļas augstākajos varas ešalonos – kāda apbrīnas vērta, spēcīga personība!!

Vētra  Pirmā daļa   indexarhīvs    yandex    mega

Vētra  otrā daļa     indexarhīvs    yandex    mega

Vētra trešā daļa    indexarhīvs    yandex    mega

Visvaldis Lācis. Latviešu leģions ārzemju vērotāju skatījuma

Gan Latvijā, gan ārzemju preses izdevumos izvērtušās asas diskusijas par Latviešu SS leģiona lomu un dalību Otrajā pasaules karā. Vēsturnieki, zinātnieki, politiķi, publicisti, kas iedziļinājušies Latviešu leģiona vēsturē, jau devuši objektīvas atbildes uz visiem jautājumiem par tā nodibināšanu, kaujas spējām un motīviem, kas latviešu leģionārus vadīja cīņās. Ārzemju vērotāju neitrālais skatījums ir labākais un godīgākais vēstures avots, no kura smelties patiesību par Latviešu leģionu.

indexarhīvs     yandex    mega

Jūlijs Lācis. Mūža meža maldi

MuzamezamaldiJLacisfb2

„. . Tu mierināji ļaudis un teici, ka kolonijā visi vienādi, ka visiem vienas ciešanas un vieni prieki, ka visi vienādi nabagi un vienādi bagāti. Ļaudis ticēja, ka tā arī ir. Bet kā tas tā varēja gadīties, ka pēc četrpadsmit gadiem tu un tavi palīgi kļuvuši bagāti, bet citi palikuši nabagi, kādi viņi bija? Nabagie apkopa ne vien savus, bet arī tavus un tavu palīgu laukus. Nabagie mirka sviedros, bet tu ar saviem palīgiem staigāji, rokas uz muguras salicis. Tavs dēls izkrāpa ļaužu sūri, grūti pelnīto algu un to nodzīvoja, bet viņam tagad tomēr ir Pāvilpilī nams trīssimt tūkstošu vērtībā. Tavi palīgi dzīvo lepnās mājās, bet tie, kas apkopj viņu laukus, mitinās būdiņās. Ļaudīm jūs solāt gaisā paraušanu, bet paši raušat laicīgo mantu. Jūs slēpjaties aiz vārdiem, ko ļaudis tur svētus, un darāt visbriesmīgākās lietas. Nelgas jūs esat un liekuļi! Tik briesmīgus noziedzniekus pasaule vēl nav redzējusi. „ Šis citāts izsaka aptuveno romānā pausto ideju.

indexarhīvs     yandex     mega

Augusts Jākobsons. Lapsa, vilks un lācis

lapsavilkslacis

Igauņu pasakas par putniem un zvēriem. Meža tēvs un Meža māte . Ods un zirgs . Vardes kāzu deja . Zirneklis un skudra . Kāpēc ezis sprauslā . Kā ezis ar zaķi sacentās skriešanā . Kā ezis cepa vaboli . Vista un prūsis . Viltīgā varde un godkārīgā dzēse . Pele, vēzis un vabole . SLINKAIS APOGS . Kraukļa precības . Krauklis bildina zīlīti . Slinkais apogs . Zvirbulis dara alu . Pele un zvirbulis . Kāpēc tītaram sarkana galva . Kā pūces mācījās dziedāt . Vārna un lapsa . Kāpēc krauklis ziemu nepavada siltajās zemes . Vilks un lapsa kāzās . Lapsas jaunās acis . Vilks ar krējuma ķērni . Lapsas nauda . Lapsa, vilks un lācis . Lapsa ar pīpi . Lapsa piemāna vilku . Grēku nožēlolāji . VILKS UN RUBENIS . Vilka un zaķa ziemas mājokļi . Vilks un briedis . Vilks un Karja-Eku . Vilks un rubenis . Rijīgais vilks . Vilku maize . Kāpēc lācis baidās no cilvēka . Lācis un aita . Pateicīgie zvēri . Zaķis pārkāpj aizliegumu . Kāpēc zaķim pārplīsusi lūpa . Kā zaķis piemānīja aukstumu . Kāpēc zirgs vienmēr ēd . Gans un trīs suņi . Muižnieka zirgs un zemnieka zirgs . Gudriniece stirna . Kaķis, suns un pele

indexarhīvs / yandex / mega

Grigorijs Fedosejevs. Jambuja ļaunais gars

jambujalaunaisgars

Sibīrijas taigā netālu no Jambuja kalna mīklainos apstākļos pazūd ģeologu ekspedīcijas pārstāvji. Lai noskaidrotu pazušanas iemeslus uz Jambuju dodas ģeologu ekspedīcijas vadītājs. Kopā ar kādu vecu evenku mednieku Kararbahu viņi uzduras mīklainās pazušanas vaininiekam, kurš izrādās ir… Kolorīti aprakstīta ziemeļu taigas mežonīgā daba ar tās bagātībām.

indexarhīvs / yandex / mega