Visvaldis Lāms. Bāleliņi

Romāna darbība risinās kāda Rīgas kultūras nama astoņdesmito gadu sākumā. Galvenie varoņi — ierindas kultūras darbinieki, kuru dzīves aicinājums— tiekties pēc brīnuma ikdienā. Darbība risinās kā pilsētā, tā laukos, stāstījums veidots dažādās intonācijās, bet autora koncepcija saglabājas kā ironiskajā, ta teiksmainajā skatījumā: cilvēka ikdienas dzīvei tikai tad ir īstā jēga, ja to piepilda tiekšanās pēc lieluma, skaidrības, tīrības.

Index  mega  yandex

Visvaldis Lāms. Trase

Romāns. Ceļi, kādus mēs dzīvē Izvēlamies … Šī doma kļuvusi par vadmotīvu V. Lāma romānā. Vai mūsu spēki un enerģija tiks izlietoti sabiedrībai nozīmīgu un vajadzīgu mērķu sasniegšanā, vai arī tie izšķīdīs, cenšoties apmierināt daždažādas mantiskā un garīgā komforta vajadzībiņas. Dažāda ir romāna varoņu attieksme pret šiem jautājumiem. Dažādi ir arī rezultāti, ko katrs no viņiem sasniedz.

indexarhīvs / yandex / mega

Visvaldis Lāms. Tava valstība

Nepelnīti aizmirstajā romānā autors vēstī par kāda mūsdienu jaunekļa Aināra Putekļa dēkaina­jiem piedzīvojumiem, kas atgadījušies, Aināram pārvēršoties par Šampetra marķīzu un darbojoties 1659. gadā.

Romāns par Aināra Putekļa, saukts ari Šampetra marķīzs, dēkainajiem piedzīvo­jumiem laikā un telpā, uz sauszemes un jūras, kas viss pēc labākās sirds­apziņas aprakstīts tā, kā tas noti­cis vai varējis notikt tā kunga 1659. gadā

indexarhīvs / yandex / mega

 

Visvaldis Lāms. Ķēves dēls Kurbads

kurbadslams

Varoņa dzīve ļaužu atcerēs. Apjomīgais romāns, kura pamatā populārā Džūkstes novada teika, aptver laikmetu no 13. gs. līdz Livonijas karam, bet tajā negaidīti asprātīgi iepludināti arī mūsdienīgi elementi. Teiku varoņa lielie darbi dzimtenes labā, kā arī mīlas dēkas atklājas gan filozofiski vispārinātā, gan arī drastiski erotiskā skatījumā. Krāšņi ilustrētā grāmata sniedz kolorītas senas un arī ne tik senas vēstures ainas. Varoņa gaitas no dzimtās Džūkstes aizstiepjas ne vien līdz lietuvju valsts slēptākajiem nostūriem, tās ved līdz pat Melnās jūras piekrastei un tālāk — līdz mūžībai.

indexarhīvs    yandex    mega

Visvaldis Lāms. Kāvu blāzmā

KavublazmaVLamsfb2

Romāns. Latvijas zemi gadsimtu gaitā bez gala pārstaigājuši karapulki, postījis karš, slacījušas asinis. Jau pirmo hroniku atstātās ziņas atbalso ieroču šķindu un kaujas saucienus, vēsta par svešiem iekarotājiem Daugavas krastos, Latgales, Kursas un Zemgales pakalnos. Paaudze pēc paaudzes piedzima zem kāvu aizdedzinātām debesīm un to atblāzmojumā vadīja savas mūža gaitas — kad vīri kala šķēpus, uzbēra vaļņus, cēla un grāva pilis un, cīņā noasiņojuši, sabruka uz dzimtenes zemes. Mātes zināja, ka rada dzīvību kaujas laukam, bet līgavas kāzu rotaļu vietā pušķoja kritušo kapus. Gandrīz vai nebeidzamo karu īsajos starplaikos latvju zemnieki no jauna līda līdumus, uzplēsa krūmiem aizaugušās atmatas, uzcirta nodegušās mītnes. Viņi dzēra ūdeni, ēda pelavmaizi, bet bija stiegri kā dzelzs. Romāns rakstīts 1951.—1963. gados un atspoguļo pretrunīgos, līdz šim maz pētītos notikumus latviešu tautas dzīvē 1943,—1945. gadā, kad fašistiskā Vācija izmantojot propagandas un piespiešanas līdzekļus, dibināja latviešu leģionu. Rakstnieks rāda visdažādako uzskatu cilvēku naidīgo attieksmi pret fašistiem, apjukumu un nedrošību.

indexarhīvs    yandex     mega

Visvaldis Lāms. Pavarda kungs Ašgalvis

pavardakung_small

Romāns. «Pasaule Ir kā tīrums, un mūsu darbi ir kā sēkla, ko kaisām tajā un kas nes labus vai nelabus augļus. Ja tu izsēsi ļaunumu, tas agri vai vēlu atgriezīsies pie tevis.» Tā ir centrālā atziņa, ap kuru sarežģīti saaug un uz kuru tiecas romāna mākslinieciskā pasaule.

indexarhīvs     yandex    mega