Arturs Lielais. Karību jūras smaragds

karibjur_small

Šī grāmata veltīta Kubai, pirmajai sociālistiskās revolūcijas zemei rietumu puslodē, un stāsta par Brīvības salas vēsturi un ģeogrāfiju, tautas cīņām un jauncelsmes darbu. Autors 1964. gada vasarā apmeklējis Čehoslovakiju un no turienes devies uz Kubu, apbraukājis gandrīz visu salu, iegriezies lielākajās pilsētās, ticies ar strādniekiem, zemniekiem, zvejniekiem, skolu audzēkņiem, iepazīstoties ar kubiešu dzīvi un mierīgo darbu. Jaunie uzņēmumi, ciemati un dzīvokļu rajoni, tautas muižas un kooperatīvi, skolu pilsētiņas, universitātes, revolucionāro cīņu vietas, muzeji, vēstures pieminekļi, Sapatas purvi ar kroko- diliem, stalaktītu alas, koraļļu rifi, palmu mežiem klātie kalni un plašie līdzenumi ar bezgalīgām cukurniedru plantācijām, mangru biezokņi zilgmainā okeāna piekrastē, kūrorti, senlaicīgās pilsētas un modernā Havanna — tas viss devis bagātus iespaidus un vērojumus, kā arī ierosmi tuvāk iepazīstināt lasītājus ar sociālistiskās revolūcijas jaunības zemi.

indexarhīvs      yandex      mega

Arturs Lielais. Inku zelts

InkuzeltsALielaisfb2

Šī grāmata risina tālāk agrāk iznākušajos darbos «Karavelas iziet okeānā» un «Konkistadori» aizsāktos tematikas pavedienus un stāsta par spāniešiem, kuri pēc Kristofora Kolumba jūras braucieniem un Ernando Kortesa karagājieniem turpināja iekarojumus Jaunajā Pasaulē. Arī šoreiz balstījos uz faktiem un dokumentiem — hronikām, vēstulēm, laikabiedru liecībām un vēsturnieku pētījumiem un pūlējos attēlot iekarotāju — Pizarro, Almagro u. c. gaitas Dienvidamerikā, šo zemju atklāšanas norisi, inku valsts Peru iekarošanu, karagājienus uz Čīli, Oreljanas braucienu lejup pa Amazoni, kaujas, ko izcīnīja paši konkistadori savā starpā par sagrābto laupījumu. Centos sniegt arī īsas ziņas par Peru cilšu vēsturi, īpatnējo kultūru un tās barbarisko iznīcināšanu.

indexarhīvs     yandex     mega

Arturs Lielais. Karavelas iziet okeānā

KaravelasizietokeanaALielaisfb2

Lielais jūras braucējs un Amerikas atklājējs Kristofors Kolumbs pirms četrarpus gadsimtiem trīs nelielos buriniekos — karavelās izgāja plašajā, lajos laikos gluži nepazīstamajā okeānā, lai meklētu jūras ceļu uz bagāto Indiju, un 1492. gada 12. oktobrī sasniedza Amerikas zemes krastus — Bahamas salu arhipelagu. Četri grandiozi ceļojumi pāri Atlantijas okeānam, Lielo un Mazo Antiļu salu, kā arī Dienvidamerikas un Centrālās Amerikas piekrastes atklāšana ierindojusi Kolumbu starp visu laiku lielākajiem jūras braucējiem un jaunu zemju atklājējiem un apvijusi Kristolora Kolumba vārdu ar nemirstīgu slavu. Šo slavu viņš izcīnījis ar fanātisku neatlaidību un drosmi, gadiem ilgi aizstāvēdams savus fantastiskos plānus, spītēdams spīvām vētrām un viesuļiem, viltīgām straumēm un bīstamiem sēkļiem, draudīgiem koraļļu rifiem svešās jūrās un piekrastēs svelmainā tropu saulē un lietusgāzēs. Kolumba mūžs līdzinās leģendai. Nepazīstams, nabadzīgs svešzemnieks, ko daudzi tolaik uzskatījuši par sapņotāju un fantastu, kļuvis par pasaulslavenu jūras braucēju, Spānijas lieladmirāli un aizjūras koloniju vi- cekarali, bet tad zaudējis gan varu, gan bagātību, nomiris nežēlastībā, visu pamests un aizmirsts. Dokumenti, hronikas, laika biedru un vēsturnieku liecības, paša Kolumba vēstules un dienasgrāmatas palīdzējušas gan atainot lielo ceļojumu gaitu, gan raksturot lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetu. Īsumā vēl pieminēti agrīnie Amerikas atklājēji normaņi, tāpat arī portugāļi, kas meklēja jūras ceļu uz Indiju gar Āfrikas krastiem, konkistadori — Amerikas iekarotāji, kuri sekoja Kolumba pēdās, Amerigo Vespuči un Amerikas nosaukuma izcelšanās, kā arī sniegts ieskats par cēloņiem, kas mudināja cilvēkus doties tik tālos, bīstamos jūras ceļos, par lielo ģeogrāfisko atklājumu vēsturisko un revolucionāro nozīmi un grandiozajām sekām.

indexarhīvs   yandex   mega

Arturs Lielais. Konkistadori

KonkistadoriALielaisfb2

Šajā grāmatā pastāstīts par spāniešu iekarotājiem — konkistadoriem, kuri, sekodami lielā jūras braucēja Kristofora Kolumba pēdās, burāja uz Jauno Pasauli, pastāstīts par viņu atklājumiem un karagājieniem Antiļu salās, Centrālajā Amerikā, Meksikā un Jukatānā, attēlota Lielās Dienvidu jūras — Klusā okeāna atklāšana, acteku un maiju zemju iekarošana, indiāņu cilšu civilizācijas un kultūras iznīcināšana. Dokumenti, hronikas, vēsturnieku liecības, tā laika ļaužu vēstules un dienasgrāmatas, vēlāku laiku zinātniski pētījumi palīdzējuši populārā izklāstā atainot tālo dienu asiņainos notikumus, Balvojas, Velaskesa, Kordovas, Grihalvas, Kortesa, Monteho un citu konkistadoru ekspedīcijas un kaujas, kurās acteki un maiji pūlējās dot pretsparu nodevīgajiem iebrucējiem. Spilgtus, neaizmirstamus iespaidus un ierosmi šīs grāmatas pilnveidošanai deva arī ceļojums uz Meksiku 1968. gada oktobrī, kad savām acīm varēju vērot Meksikas kalnus un ielejas, seno kauju vietas, izstaigāt atraktos tempļus, uzkāpt grandiozajā Saules piramīdā, iepazīties ar bagātajām muzeju ekspozīcijām, jūsmot par meksikāņu mākslinieku brīnišķīgajām, vēsturei veltītajām freskām un brīnīties, cik cieši saaudies senais, aizgājušais ar jauno, mūsdienīgo. Kristolors Kolumbs, Lielo un Mazo Antiļu salu, Dienvidamerikas un Centrālās Amerikas piekrastes atklājējs, ar saviem grandiozajiem braucieniem pāri Atlantijas okeānam ievadīja lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetu.

indexarhīvs   yandex   mega

Arturs Lielais. Lejup pa Amazoņu upi

LejuppaAmazonuupiALielaisfb2

Darbā pie šīs grāmatas izmantotas ekspedīcijas dalībnieka mūka Gaspara de Karvahala piezīmes un Spānijas vēsturnieka Gonsalo Fernandesa de Ovjedo i Valdesa darbs — pirmās hronikas par Jauno pasauli «Indiju, okeāna jūras salu un kontinenta zemes vispārējā un patiesā vēsture». Lieti noderēja ari Garsilaso de la Vegas un Bartolomē Laskasasa, Pedro Sjesas de Leona, Pedro Pizarro darbi, tāpat arī vēlāku laiku vēsturnieku, dabzinātnieku, ģeogrāfu, ce|otāju (Reilija, Kondamina, Pepigā, Beitsa, Vollesa, Humbolta, Darvina, Preskota, Spiksa, Marciusa, Fiskes, Reklī, Beikera, Džcimsa, Uāgena, Moraesa, Lukašovas, Alagidoviča, Vainšteina, Bašilova, Kinžalova, Muranova, Sarevskas un citu) grāmatas un raksti — ceļojumu apraksti, dienasgrāmatas, pētījumi, apcerējumi. Ceļojuma gaita, konkistadoru piedzīvojumi, Andu un Amazonijas ainavas, ūdeņi, meži, indiāņi, viņu dzīve, selvas un Amazones dzīvās radības tēlotas kāda vārdā nenosaukta ekspedīcijas dalībnieka skatījumā. Tāpēc šo to vēl paskaidroju un precizēju zemsvītras piezīmēs, pārvērtu mūsu dienu izteiksmē tā laika mērus, izteicu šaubas par dažu leģendu. Tomēr jāpiebilst — arī pats stāstītājs, notikumu dalībnieks un vērotājs, pret tā laika pretrunīgajām hronikām, ko rūpīgi studējis, un iezemiešu sniegtajām neskaidrajām ziņām, dažādām leģendām bijis pietiekami kritisks un aizvien izcēlis patieso

indexarhīvs   yandex    mega

Arturs Lielais. Nīlas izteku meklējot

NilasiztekumeklejotALielaisfb2

Dāvida Livingstona pēdējie ceļojumi 1865.—1873. gadā. Lielajam jau pazīstamas grāmatas «Pāri Melnajam kontinentam» un «Pie Zambezi un Njasa ezera». Tām tagad pievienojas šis darbs, Uiiri turpina aizsākto tematiku, stāsta par slavenā ceļotāja — Āfrikas pftnleka, afrikāņu drauga Dāvida Livingstona pēdējām ekspedīcijām Melnajā kontinentā 1865.—1873. gadā līdz pat viņa nāvei. īsumā pastāstīts ari par Austrumāfrikas izpētes vēsturi, par Nīlas Iztekas meklējumiem, ko veikuši citi ceļotāji un pētnieki.

indexarhīvs   yandex   mega

Arturs Lielais. Pāri Melnajam kontinentam

ParimelnajamkontinentamALielaisfb2

Dāvida Livingstona pirmie ceļojumi. Dāvids Livingstons, slavenais ceļotājs un Āfrikas pētnieks, aizvadīja Melnajā kontinentā ar nelieliem pārtraukumiem trīsdesmit trīs gadus līdz pat nāvei un šajā laikā devās tālos, bīstamos ceļojumos, veica plašus pētījumus. Šī grāmata stāsta par Dāvida Livingstona mūža sākumu, misionāra gaitām, pirmajiem lielajiem ceļojumiem.

indexarhīvs   yandex   mega

Arturs Lielais. Pie Zambezi un Njasa ezera

PieZambeziunNjasaezeraALielaisfb2

Autors — latviešu padomju ģeogrāfs un rakstnieks šajā grāmatā (darba «Pāri Melnajam kontinentam» turpinājums) attēlojis slavenā angļu ceļotāja Dāvida Livingstona ceļojumus Āfrikā no 1858. gada līdz 1864. gadam. Sajā laika, vadīdams ang|u valdības organizētu ekspedīciju. Livingstons pētīja Zambezi, Sires un Ruvumas upi, atkfāja Sirvas un Njasa ezeru, iepazina vēl tuvāk Melnā kontinenta dabas apstākļus, afrikāņu cilšu dzīvi un parašas, pūlējās apkarot vergu tirdzniecību

indexarhīvs    yandex     mega

Arturs Lielais. Uz musonu krastiem

UzmusonukrastiemALielaisfb2

Tematikas un aplūkotā laikmeta ziņā šī grāmata visai cieši piekļaujas darbam «Karavelas iziet okeānā», kas bija veltīts Kristoforam Kolumbam un viņa vēsturiskajiem jūras braucieniem. Arī šoreiz grāmatas temats ir lielie ģeogrāfiskie atklājumi, taču galvenokārt stāstīts par portugāļu jūrasbraucējiem un konkistadoriem — Enriki Jūrasbraucēju, Diogu Kānu, Bartolomeu Diašu, Vasko da Gamu, Kabralu, Almeidu, Albukerki un citiem vairāk vai mazāk pazīstamiem ceļotājiem, jaunu zemju un jūras ceļu atklājējiem, koloniju iekarotājiem un pārvaldītājiem.

indexarhīvs    yandex   mega