Jānis Mencis, Arturs Sika. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem

Rokasgrāmatā koncentrētā veida apkopots deviņgadīgās skolas matemātikas kurss. Sniegti matemātiskie jēdzieni, apgalvojumi, aprēķinu izpildes kārtulās, tipiskāko uzdevumu risināšanas paraugi. Rokasgrāmata paredzēta vispārizglītojošo skolu un citu mācību iestāžu audzēkņiem mācību vielas atkārtošanai, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu reflektantiem, ka ari visiem, kam rodas nepieciešamība sameklēt uzziņas par deviņgadīgās skolas matemātikas kursa jautājumiem.

Index  yandex  mega

Johans Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika

visparigaelektrotehnika

Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Grāmatā iztirzāta līdzstrāvas, magnētisko maiņstrāvas ķēžu teorija un aprēķinu metodes, apskatīti elektriskie mēraparāti, pārveidotāji un elektrisko lielumu mērīšanas metodes, transformatori, maiņstrāvas un līdzstrāvas mašīnas, elektriskās mikromašīnas, kā ari elektropiedziņas teorijas pamati un ektropiedziņas vadības aparatūra.

Grāmata paredzēta augstskolu neelektrotehnisko specialitāšu studentiem kā mācību grāmata. Grāmatā ietvertais materiāls var būt noderīgs ari dažādu nozaru inženiertehniskajiem darbiniekiem. Izdevniecība «Zvaigzne. 1974

indexarhīvs / yandex / mega

Mārtiņš Kalniņš. 1000 vērtīgu padomu

1000-vērtīgu-padomu

Var atrast padomus par to, kā celt, iekārtot un remontēt mājokli, kā sekmīgi veikt mājas darbus, kopt apģērbus, veļu u. c. Autors pēc profesijas ķīmiķis, grāmatā apkopojis savas vairāk nekā 50 gadus ilgas teorētiskās un praktiskās darbības rezultātus. Dotie praktiskie padomi aptver mājokļa celšanu un remontu, daudzus mājsaimniecībā veicamos darbus, kā arī kokapstrādes, metālu un plastmasas apstrādes pamatus, kas jāzina katram amatierim. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums

Viss vienā:(Fb2+Rtf+epub+pdf)  indexarhīvs / yandex / mega

fb2:  yandex