Jānis Mencis, Arturs Sika. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem

Rokasgrāmatā koncentrētā veida apkopots deviņgadīgās skolas matemātikas kurss. Sniegti matemātiskie jēdzieni, apgalvojumi, aprēķinu izpildes kārtulās, tipiskāko uzdevumu risināšanas paraugi. Rokasgrāmata paredzēta vispārizglītojošo skolu un citu mācību iestāžu audzēkņiem mācību vielas atkārtošanai, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu reflektantiem, ka ari visiem, kam rodas nepieciešamība sameklēt uzziņas par deviņgadīgās skolas matemātikas kursa jautājumiem.

Index  yandex  mega

Jānis Mencis. Algebra īsi un vienkārši

algebra-isi-un-vienkarsi-789klj-mencis

7,8,9. Klasei. Mācību vielas skaidrojums. Risinājumu paraugi. Paškontrole. Grāmata atšķiras no parastās mācību grāmatas un no matemātikas rokasgrāmatas gan pēc tematu sakārtojuma, gan pēc izklāsta veida. Šeit nevar atrast visu matemātisko apgalvojumu (formulu, īpašību, faktu, rīcības paņēmienu, teorēm u u. tml.) formāli loģisku pamatojumu, kā tas ir apjomīgās skolas mācību grāmatās. Tomēr grāmatā iekļautā mācību viela nav vienkāršota un temati tajā arī nav tik skopi aplūkoti, kā tas ir matemātikas rokasgrāmatās. zvabc

PDF   indexarhīvs / yandex / mega