Dace Priede. Mēnesstars pār ezeru

MenesstarsparezeruDPriedefb2

Romāna “Mēnesstars pār jūru” turpinājums. Maza pasaka lielām meitenēm turpinās. Turpinās romānā Mēnesstars pār jūru” iesāktais pārvarīgās mīlas stāsts. Mare sastop savu par mirušu uzskatīto Keitu. viņas pārdzīvojumi un piedzīvojumi ieguvuši jaunus dziļumus (protams, arī šķēršļus), romantisko jūtu blīvums un kaisme šķiet neizmērojami, jo ilgojas, eieš, cīnās un uzvar dzīvē daudz sista un arī mīlēta sieviete, kas prot un vēlas izprast sevi un sev tuvos cilvēkus. Sižetiski romāna „Mēnesstars pār ezeru” darbība norisinās gan strauju pārmaiņu plosītajā Latvijā, gan pārticības zemē ASV, kur savu pasauli veido Elīza. gan mežonīgajā prērijā, indiāņu rezervātā. Turpinās ne vien Mares un Keita mīlestības pārsteidzošie un neticamie līkloči, turpinās un padziļinās arī pētījumi par latviešu un indiāņu kultūras kopīgajiem motīviem, kā arī publicistiski asā un vispārinājumiem bagātā dažādu tautu iekarošanas un vardarbīgas asimilācijas tēma. Jāpiebilst, ka iedvesmojošā pasaka, kuras fonu veido skarba realitāte, vēl nav galā. Mares un viņas mazās meitiņas turpmākais liktenis nebūt nešķiet rāms un gluds, vēl daudzi sarežģījumi, sāpes un laime gaida lasītājus iecerētajā trešajā Daces Priedes grāmatā par mīlestības nepārvaramo spēku „Mēnesstars debesīs”

indexarhīvs    yandex     mega