V. Miezis J. Nikiforovs. Kriminālista rokasgrāmata

kriminalista-rkasgramata

Priekšmetu un objektu apraksti. Latvijas Policijas Akadēmija Kriminālistikas katedra Rīga        1997. Rokasgrāmata paredzēta LPA studentiem praktiskās kriminālistikas nodarbībās un izstrādājot praktikumus, kā arī policijas, prokuratūras un citu tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, kuriem, veicot pirmstiesas un tiesas izmeklēšanu, protokolos precīzi un vienveidīgi jāapraksta dažādi objekti un priekšmeti. Apspriesta un ieteikta izdošanai LPA Kriminālistikas katedras 1997.gada 29.janvāra sēdē (protokols Nr. 63/4.2). Izdota saskaņā ar LPA akadēmiskās padomes 1997.gada 19.februāra lēmumu Nr. 58/12.

indexarhīvs    yandex     mega

Vikentijs Ņikiforovs. Metālu tehnoloģija un konstrukciju materiāli

metalu-tehnologija-un-konstrukciju-materiali

PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija atļāvusi lietot par mācību grāmatu vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņiem. Rīga «Zvaigzne» 1984. Grāmatā apskatīti jautājumi par melno un krāsaino metālu ražošanu, metālu un sakausējumu apstrādes paņēmieniem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo izdevumu papildus uzrakstīti iedalījumi par tērauda ražošanu, specmetalurģiju, magnija un titāna metalurģiju. Plašāk izklāstīta daļa «Metālmācības pamati». Sniegtas jaunākās ziņas par reāliem kristāliskiem režģiem, leģēto tēraudu termiskās apstrādes īpatnībām; pārstrādāts un papildināts materiāls par pielaidēm un sēžām, metināšanu, metālgriešanas darbgaldiem un instrumentiem. Grāmata domāta tehnikumu nemašīnbūves specialitāšu audzēkņiem.

indexarhīvs / yandex / mega