Dainis Ozoliņš. Simbols – Saite starp transcendentu un fenomenu pasauli

dainis-ozolinssimbols-saite-starp-transcendentu-un-fenomenu-pasauli

Izmantojot kā piemēru Indijas tradicionālās kultūras.

Zinātnes pasaule un mākslas pasaule abas izmanto zīmes. Gan zinātne, gan māksla abas mēģina atklāt Pasaules būtību, darbodamās fenomenu pasaulē. Pasaules būtību mēs varam mēģināt izprast izmantojot simbolus. Absolūtā būtība ir atklājama caur simbolu, bet Absolūtā būtība nav izsakāma vārdos. Zinātnes pasaule izmanto līdzības modeļus, lai skaidrotu apslēpto, acīm neredzamo, bet mākslas pasaule rada tēlus. Modeļu patiesumu nosaka salīdzinot tā paredzējumus ar praksi fenomenu pasauli. Mākslas tēlu patiesums meklējams tēla pirmtēlā transcendencē.

indexarhīvs / yandex / mega

Ojārs Ozoliņš. Atnācēji no saullēktu puses

AtnacejinosaullektupusesOOzolinsfb2

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Ojāra Ozoliņa darbs par senās Tālavas dzīves ziņu, kosmoloģisko sakārtotību, vērtīgs ar to, ka tas ir netradicionāls, nepakļauts ne materiālistiskiem (marksistiskiem), ne citiem vēstures pētnieku iepriekšpieņēmumiem un nostājām, kas no vienas puses var būt gan ceja rādītāji, gan arī iztēles apcirpēji. Senlatvieši neapšaubāmi bija kultūrtauta, bet izcelt tās gara darinājumus no aizmirstības dzīlēm ir gaužām grūti.”Uzskatu par baltu barbariem ordenis un bruņniecība izplatīja un atbalstīja visiem līdzekļiem, lai maldinātu Eiropas sabiedrisko domu. Šis maldināšanas veids un kristietības izkārtne deva kareiviskajam bīskapam Albertam (1129.-1199.) patīkamu iemeslu attaisnot krusta karotāju vervēšanu un militāri absolūtās patvaldības nodibināšanu”,Iekarotāju melu ietekmē, manuprāt, mums vēl šobrīd daudzi priekšstati par Senlatviju ir ačgārni.

indexarhīvs     yandex     mega

Ojārs Ozoliņš. Krīvu lāsts

KrivulastsOOzolinsfb2

Esmu centies pastāstīt par to, kas jau daudzus gadus nodarbina ne tikai manu prātu: par joprojām noslēpumaino indoeiropiešu pirmtautu un tās pēctečiem, kuri saglabājuši daudz ko no savu sentēvu valodas un savdabīgā pasaules uzskata. Jautājums par indoeiropiešu pirmtautu un pirmdzimteni joprojām palicis atklāts, jo uzziņas materiāls par laika posmu pirms vairākiem gadu tūkstošiem ir bijis fragmentārs un nepilnīgs. No indoeiropiešu pirmvalodas un kultūras visvairāk īpatnību saglabājušas tās ciltis, kuras no pirmdzimtenes nokļuvušas indoeiropiešu izplatības perifērijā. Par šādu cilšu pēctečiem atzīti, pirmkārt, balti. Taču viņu saglabātais mantojums valodā un kultūrā pētīts nepilnīgi, galvenokārt teorētiski un pie tam tendenciozi, jo izpētei pamatus likuši cittautu vēsturnieki un valodnieki, kuri pievērsušies vairākpazīstamai lietuviešu valodai un kultūrai.

indexarhīvs   yandex    mega

Krivulasts2OOzolinsfb2

  1. daļa. Senču noslēpumu atklāšana. Tagadējā pasaulē pragmatisms tā pārņēmis,domāšanas sfēras, ka bieži aizmirstas, cik nedroša un īslaicīga ir viena vai otra mūsu atziņa, kas nosaka dzīvi un pasaules tāiākpastāvēšahu.To apzināmies apdraudētu, tāpēc jāatskatās pagājībā un jāmēģina saskatīt atzītās patiesības, kas ir vadījušas cilvē­kus cauri gadu tūkstošiem, neļaujot novirzīties uz pašiznīcināšanās ceļa. Tāpēc arī tapis mans stāstījums par noslēpumaino krīvu lāstu.

indexarhīvs   yandex    mega