Regīna Ezera. Pati ar savu vēju 1. grāmata Varmācība

patiarsavuvejuvarmac

«Man ir par maz tikai redzēt, kas notiek ap cilvēku, es gribu izdibināt noslēpumu, kura vārds ir cilvēks. Es baidijos no sava laikmeta lielākā posta — virspusības. Es vēlējos kļūt par savējo starp savējiem vidē, kur atsvešinātība skārusi cilvēku attiecības mazāk nekā citur, kur piederības sajūta ir stiprāka par pāristāvēšanas apziņu, kur cilvēks par visu vari nedzenas būt līdzīgs etalons, nekaunas būt tāds, kāds ir, un, nebaidoties nedz raupjuma, nedz sentimenta, atveras kā puķe.» «Pati ar savu vēju» ir raksinieces iecerētās tetraloģijas pirmā daļa. Tās nosaukums — «Varmācība»

indexarhīvs    yandex      mega

Regīna Ezera. Pati ar savu vēju. 2. grāmata. Nodevība

Patiarsavuveju2NodevibaREzerafb2

Tetraloģija 2. grām. Nodevība. — R., Liesma, 1984. Tetraloģijas «Pati ar savu vēju» otrā daļa «Nodevība» uzrakstīta vēstuļu un dienasgrāmatas formā, kas devusi autorei iespēju tuvplānā izgaismot rakstnieka darba ikdienu, daiļrades laboratoriju, attieksmes ar kritiku, lasītāju, darba kolēģiem Vēstulēs rakstniece analizē sirdij tuvas jaunas iesācējas prozaiķes Irēnas darbus, dod padomus viņas llterātes gaitās, dalās ar viņu (un reizē arī ar lasītāju) dzīves vērojumos, atziņās, pārdzīvojumos.

indexarhīvs    yandex    mega