Fjodors Dostojevskis. Piezīmes no mirušo nama

PiezimesnomirusonamaFDostojevskisfb2

,,Miroņu nams” ir autobiogrāfisks stāsts, kuram cilvēka psiholoģijas analizē līdzīgu nevar atrast visā pasaules literatūrā. Te Dostojevskis notēlojis savus pārdzīvojumus, ciešanas un novērojumus katorgas ,,miroņu namā”. Viņam tieksme allaž meklēt cilvēcisko cilvēka dzīvnieciskajā dabā, tāpēc arī katordznieku, laupītāju un slepkavu vidū viņš atrod skaistas būtnes ar augstu morālisku vērtību un spēcīgiem tikumības instinktiem. Visu tēlojumu apdveš rakstnieka humānistiskais sirds siltums, mistiska padevība nenovēršamam liktenim un kristīgas ciešanu svētības filosofija. Bez atsevišķu tipu raksturojumiem nepārspējami dzīvi un reālistiski parādīta visa ,,miroņu nama” iekārta ar viņas lielajām sāpēm un maziem prieka mirkļiem.

indexarhīvs / yandex / mega