Kārlis Dziļleja. Poētika

k-dzilleja-poetika

Vidusskolu kurss.

  1. Dziļlejas sastādītās mācībās grāmatas:

Latviešu rakstniecības teorija. vidusskolu kurss. (izpārd.). 1915.

Poētika. Vidusskolu kurss. Otrs pārstrādāts un ilustrēts izd., 1928.

Mazā poētika pamatskolām. 5 izd., 1927. latv. rakstniecības vēsture pamatskolām. 3 izd., 1926.

Darbs un Dzīve. I—VI. latv. daiļliterātūras chrestomatija pa­matskolām.

Mazais valodnieks. I.—III. Latv. valodas mācība pamatskolām. Brīvie domraksti. Metodiska rokas grāmata. 1923.

Atsauksmes par K. Dziļlejas „poētiku“

(pirmo, 1920. g. izdevumu):

Salīdzinot ar citām mūsu rakstniecības teorijas resp. poētikas mācības grāmatām, autors gājis jaunus ceļus un savā grāmatas izveidojumā ņēmis vērā jaunākos pētījumus un autoritatīvus darbus poētikā un mākslas teorija un psīcholoģijā vispār. Autors pirmo reizi mūsu teorētiskajā literatūra ieved mācību par valodas gleznām un dzejas darbu radīšanas procesu. Dziļlejas „Poētika“ nav sausa „teorijas“ mācība, jo teorētiskā viela illūstrēta bagātīgiem piemēriem no mūsu jaunākās rakstniecības darbiem.

Dziļlejas teorētiskie darbi ir vērtīgs ieguvums šajā, visai nabadzīgajā latviešu rakstniecības nozarē. Viņa „Poētika“ minama kā pirmais plašākais rakstniecības teorijas apstrādājums latviešu valodā.

Dziļleja sniedz bagātīgu, rūpīgi un saprātīgi izvēlētu paraugu kopojumu ikvienas definīcijas un katra slēdziena illūstrācijai. Tā viņa grāmata nekalpo sistemātiskas teorijas iekalšanai, bet stipri veicina dziļāku un dzīvāku prozas dzejas dažādo veidu izpratni. Andr. Upītis („Latvju jaun. rakstn. vest.*) K. Dziļleja sniedz labāko mūsu rakstniecības teorijas grāmatu („Poētika”) Ērmanis (L. K. V. b. Gada grāmatā, 1921).gauja 1985

fb2   indexarhīvs / yandex / mega 

pdf   indexarhīvs / yandex / mega 

 

Aristotelis. Poētika

PoetikaAristotelisfb2

izcilais sengrieķu domātājs Aristotelis (384. – 322. g. p. m. ē.) savas dzīves laikā pievērsies gan metafizikas, loģikas, retorikas problēmām, gan arī politikas, ētikas un bioloģijas jautājumiem, darbs “poētika” ir dzejas mākslai veltīts apcerējums, kurš laika gaitā kļuvis par kanonisku tekstu estētikas un literatūrzinātnes jomā. Aristoteļa nopelns ir mākslas vērtēšanas terminoloģijas izveide, formulējot ‘mimēses’ un ‘katarses’ jēdzienus, kā arī dramatiskās literatūras žanru – drāmas, traģēdijas un komēdijās – definēšana.

indexarhīvs     yandex     mega