Dr. phil. Kārlis Polis. Dievs un dvēsele kā reliģiozs priekšstats aizkristietisko latviešu tradīcijās

Stāsti par Latvijas zemi un tautu. Šis pētījums kā tautas paaudžu tūkstošgadīgas garīgās piepūles rezultāts dibinājās sevišķi uz latviešu ģenuīno tautas dziesmu ideoloģijas.Līdzšinējie latviešu reliģijas pētījumi neguva pelnītās ievērības kultūraprindās. Tamdēļ centos atrast jaunus pamatus, idejas, metodes un pētīt bez dogmatiskajiem aizspriedumiem. Apceres pamatdoma balstās uz folkloras materiāla reālas izpratnes un tautas dziesmu ideoloģijas. Darbā atturējos grozīt latviešu tautas tūkstošgadīgos uzskatus un folkloras mītiskajiem priekšstatiem uzspiest svešu tautu mītu elementus, kā to pasākuši darīt daži pētnieki. Nav nebūt zinātniski, ja pētot ignorē senlatviešu reliģijas un tautas dziesmu radītās garamantas un to vietā uzticas gadījuma novērotāju un sveštautiešu pētnieku uszkatiem: viņu vairums nepazina vai nemaz nevēlējās pazīt ne latviešu tautas mentalitātes, ne pasaules, ne pārpasaules priekšstatīšanās veida.

indexarhīvs    yandex    mega