Anatolijs Ribakovs. Kortiks. Bronzas putns

KortiksBronzasputnsARibakovsfb2

Romānā “Kortiks” ir par zēniem kuru īpašumā nonācis jūras oficiera kortiks ar kuru saistās kāds noslēpums. Lai atklātu noslēpumu zēniem nākas veikt īstu izmeklēšanu…

otrajā romānā “Bronzas putns” zēnu uzmanību saista kāds no bronzas veidots ērglis, kurš atrodas grāfa Karagajeva muižā. Izrādās, ka arī ar šo skulptūru saistās kāds ar apslēptām bagātībām saistīts noslēpums.

indexarhīv yandex   mega

Anatolijs Ribakovs. Šāviens

SaviensARibakovsfb2

Autors — ievērojams krievu padomju rakstnieks, PSRS un KPFSR Valsts prēmiju laureāts. Ar šo darbu noslēdzas triloģija, ko aizsāka grāmatas «Kortiks» un «Bronzas putns». Romāna varoņi beidz skolu un, iziedami dzīvē, saduras ar kapitālisma paliekam — ieraušanas kāri, valsts krāpšanu. Cīņa pret šim antisabiedriskajām parādībām pilna ar negaidītiem piedzīvojumiem, kritiskām situācijām.

indexarhīvs    yandex    mega

Anatolijs Ribakovs. Arbata bērni

ArbataberniARibakovsfb2

Romāns. Pazīstamā krievu padomju rakstnieka (dz. 1911. g.) romānā skarbi, vienkārši un vērienīgi atklāts sarežģīts, pretrunu pilns laika posms mūsu pagātnē — no 1932. līdz 1934. gadam, nenoklusējot ne kļūmīgo, ne noziedzīgo un tomēr laikmetu nenomelnojot. Rakstnieka nolūks nav bijis ne apsūdzēt, ne attaisnot, tikai pastāstīt patiesību, daudzslāņaini atsegt sociālpsiholoģiskos procesus gan sabiedrības . augstākajās virsotnēs — partijas Centrālkomitejā, gan tālākajās nomalēs — notiesāto, izstumto, uz Sibīriju izsūtīto vidē.

indexarhīvs / yandex / mega

Anatolijs Ribakovs. Trīsdesmit piektais un nākamie gadi

TrisdesmitpiektaisunnakamieARibakovsfb2

Romāns. Pirmā grāmata. Krievu padomju rakstnieka (dz. 1911. g.) jaunais darbs ir romāna «Arbata bērni» turpinājums, kur tālāk risinās jau aizsāktās sižeta līnijas — gan par Sašas Pankratova trimdas gadiem Sibīrijā, gan par Staļina personības kulta iesakņošanos cilvēku apziņā. Centrālais notikums jaunajā romānā ir Staļina kādreizējo opozicionāru Zinovjeva, Kameņeva un citu ievērojamu politisku darbinieku tiesas prāvas sagatavošana. Atklājot, ar kādām metodēm staļinisti salauza bez vainas apsūdzētu cilvēku pretestību un piespieda tos atzīties neizdarītos noziegumos, rakstnieks paver ieskatu procesos, kas ļāva Staļinam fiziski un garīgi sakropļot ne vien savus pretiniekus, bet arī līdzgaitniekus, lai iznīdētu jebkuru no valdošā viedokļa atšķirīgu uzskatu izpausmi.

indexarhīvs / yandex / mega