Latvijas dzīvnieku pasaule

  • Bioloģijas zinātņu doktora Zanda Spura redakcijā
  • Mūsdienās jau kļuvis pilnīgi skaidrs, kādus draudus cilvēces eksistencei rada biosfēras piesārņošana un tās līdzsvara izjaukšana.
  • Fauna jeb dzīvnieku pasaule ir viena no biosfēras pamatsastāvdaļām. Par to uzskatāmi liecina tas, ka praktiski visur — mežos, dārzos, pļavās, tīrumos, purvos, ezeros, upēs, augsnē, pat gaisā — sastopami dzīvnieki, bieži vien ļoti lielā daudzumā.
  • Bet dzīvnieki nav vienkārši biosfēras mehāniska sastāvdaļa, tie piedalās biosfēras veidošanā, tās līdzsvara uzturēšanā.
  • izdevniecība «Liesma» Rīga 1974 – 2 rbļ. 20 кар.

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf indexdoch megadoch yandexdoch

Zandis Spuris. Pie pasaules putniem

piepasaulesputniem

Grāmata populārā izklāstā sniegta informācija par pasaules putnu faunas lielo daudzveidību, bagāto sugu un īpatņu skaitu, plašo ģeogrāfisko izplatību visos pasaules kontinentos, okeānos un jūrās. Lasitāji gūs pietiekami plašas, izsmejošas ziņas par to, kāda izskatās mūsu republikas un Padomju Savienības putnu fauna uz pasaules putnu faunas fona. Bagātīgais faktu materiāls zinātniski labi pamatots ar pasaules speciālās un populārzinātniskās literatūras atziņām. (No strausiem līdz dzilnām)

indexarhīvs / yandex / mega