Selma Lāgerlēva. Lēvenšeldu triloģija: Lēvenšelda gredzens. Šarlote Lēvenšelde. Anna Sverda

Lēvenšeldu triloģija veltīta šīs ģimenes piecu paaudžu liktenim. Triloģija pamatojas ne vien uz tautas un literatūras, bet ari uz dokumentāliem avotiem — mācītāja Kārļa Kristiāna Estenberga vēstulēm un dienasgrāmatu. Autore spraigā sižetā iepinusi cilvēku ticību gredzena burvju spēkam un lāstiem. Gredzens nes nelaimi visiem, kam tas pieder. Lāsts gulstas pār Lēvenšeldu pēcnācējiem, jo viņu priekšteči pazudinājuši trīs nevainīgus zemniekus. «Trīs mani tuvinieki tika iegrūsti varmācīgā nāvē, trīs tavi tuvinieki ari tiks iegrūsti briesmīgā nāvē», brīdina zemniece Marita baronesi Augusti.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Anna Brigadere. Triloģija: Dievs,daba,darbs. Skarbos vējos. Akmeņu sprostā

brigaderetrilogija

Viens no Brigaderes reālistiski spēcīgākajiem prozas darbiem – bērnības atmiņu tēlojumi trīs daļās: «Dievs, daba, darbs», «Skarbos vējos», «Akmeņu sprostā». Šīs trīs grāmatas veido triloģiju, kas atspoguļo rakstnieces bērnības un agrās jaunības ainu.

Grāmata jauniem un veciem. Otrais izdevums.

Ievērojamākās A. Brigaderes pa­saku lugas ir «Sprīdītis», «Princese Gundega», «Maija un Paija»; labākie stāsti «Vecā Karlīne», «Kņaze Irēna», «Vīra māte»

indexarhīvs    yandex     mega

Karels Čapeks. Triloģija. Komponista Foltīna dzīve un daiļrade.

Trilogija Komponista Foltina dzive un dailrade(K.Capeks)

Divi romāni. Pirmā nosaukums: Triloģija – kurā ietilpst : Hordubals, Meteors un Parastā dzīve.
Triloģijas pirmā daļa. Romāna «Hordubals» sižets, bijis patiess notikums par zemnieka Jirži Hardubeja nogalināšanu Barbovas ciemā Mijkačovas tuvumā. Hardubejs, atgriezies no Amerikas, kur braucis peļņā, bija atklājis, ka viņa sieva Polana sagājusies ar algādzi Vasili Manjaku, ar kuru saderinājusi savu vienpadsmit gadus veco meitu Mafiju. Hardubejs padzinis algādzi, bet tas pēc tam iekļuvis naktī mājā un ar Polanas palīdzību nokāvis saimnieku. Slepkavas bija iedūruši viņam sirdī grozu pinamo īlenu. Čapeks romānā saglabājis šīs krimināllietas faktisko līniju. ««Hordubalā» es mēģināju nodemonstrēt, cik dažāds var izskatīties cilvēka liktenis un paši cilvēki, kad tos aplūko no dažādiem viedokļiem, un cik izkropļotu un varmācīgu konstrukciju mēs radām, pūlēdamies retrospektīvi atjaunot īstenību.»
Triloģijas otrā daļa.«Meteors» Čapeka pasāktā cilvēka apziņas ceļa pētīšana notiek vēl metodiskāk nekā «Hordubalā». «Šinī stāstā es biju nolēmis parādīt, kā vienu un to pašu notikušo faktu izdodas rekonstruēt pa dažādiem ceļiem, pa kuriem var doties mūsu pasaules apzināšanās, jo pats sīkākais īstenības fragments ir jau kaut kas milzīgs: tas atrodas dažādu ceļu krustojumā, un to var atklāt no diametrāli pretējām pusēm.»
Otrais romāns saucas Komponista Foltīna dzīve un daiļrade.
Triloģija: indexarhīvs    yandex     mega
Komponista Foltīna dzīve un daiļrade: indexarhīvs    yandex     mega
Viss vienā grāmatā: indexarhīvs    yandex     mega