Žurnāls “Grāmata” 1990.01-12

Grmata1990

žurnāls Grāmata 1990.01

Viljams Goldings. Nobela lekcija 1983. gadā ; Tīrons U. Izgaistoši kodināta autotipija uz grāmatu plaukta fona ; Treimane I. Cilvēki līdzenumos, būros, laivās… ; Radzobe S. Par lugām, kuru varoņi vienlaikus dzīvo divās pasaulēs ; Zandere I. Sava dzīve Sumbrs piesaista uzmanību ; Ozoliņa I.Viss bija pavisam vienkārši Čaklā I. Friča Bārdas rakstus lasot ; Veideinane R. Pa iemītu ceļu ; Eglītis A. Romāna «Piecas dienas» fragmentsKarulis K. Latviešu grāmata plašajā pasaulē ; Pa novadu novadiem ; Ancītis V., Vilciņa R. Saldus pusē ; Labrence L. Hercoga Augusta bibliotēka ; Republikas galvenā bibliotēka ; Kuģis L. Mūszemes literatūras komplektēšanas nodaļa ; Tivums E. Retrospektīvās komplektēšanas un literatūras ap- ; Luropa H. Ārzemju literatūras komplektēšanas nodaļa . ; Klekere I. Rīgas retumi Rostokā . ; Reiz kas citādāk Literārais kalendārs februārim ;  ;

žurnāls Grāmata 1990.02

KULTŪRA ; Bērziņš U. Divas rindkopas sīkā drukā Borhess H. L. Mūris un grāmatas ; Staburova J. Viņš devās ceļā īstajā laikā un pareizajā vir­zienā ; Smits P. Vēstules no Ķīnas ; Li Tai-bo. Dzērumā. Dschou-jang pilī ; Patiesība ; Eglīte G. Akutagava Rjūnoske ; Akutagava R. Zirnekļa pavediens ; Akutagava R. Ogatas Rjosaja slepenais ziņojums ; Akutagava R. Esejas un aforismi no krājuma «Pundura ; vārdi» ; Haiku ; Eglīte G. Kavabata Jasunari ; Kavabata J.Nobela Lekcija 1968, gadā. Japānas skaistums un es ; GRAMATU APSKATS ; Beķere I. «Ja Japānas nebūtu, tā būtu steidzīgi jāizdomā» ; Staburova J.Aizkavējusies recenzija par kādu ļoti senu grāmatu ; Latvijai tuvojas dzens;  Rūmnieks V. Lietus dievs Caks Misiņa M. Dzeja ir tāds putns… ; Līce A.Asaras, kuras nevar izraudāt ; Pētersone K. Sātaniskais un pravietiskais Salmana Rušdī romānos īsumā ; GRĀMATNIECĪBA ; Katajs E. Kas jauns Japānas grāmatniecība? ; Lānemets M. Orientālistika Igaunijā ; Republikas galvenā bibliotēka ; Garda M. Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaļa ; Grāmatnieku konferencē ; Kalinka L. Sibīrijas grāmatniecībai — 200; Klekere I. Uz trešās simtgades sliekšņa ;  Raudive K. Par grāmatu ; PA NOVADU NOVADIEM Ancītis V. Kuldīgas grāmatnieki Paupe N. Atgūtās vērtības ; Karulis K. Pie Miķeļa Goppera un «Zelta ābeles» ; Goppers M.Sadarbība ar Oskaru Noriti Latviešu kolekcionārs par ķiniešu glezniecībuFišere I. Latvietis Kārlis Augusts Tenisons — Budas pries­teris ; Literārais kalendārs martam ;

žurnāls Grāmata 1990.03

Veselis J. Dievs laiž pasauli ; Deņisova R,, Boiko M. Mūsu ēras 1. gadu tūkstotis baltu tautu etniskajā vēsturē un tā atbalsis tautas mūzikā ; Brūveris P. Irklis ; Brūveris P. Heincs Georgs Podēls ; Podēls H. G. Dzejoļi ; Brūveris P. Vai mēs vēl atceramies Dzintarzemi? ; Lietuviešu dainas ; Treile J. Ieskats seno baltu mitoloģijā Vēļus N. Lietuvju folkloras atšķirības Veselis J. Jānis ; Pakalns G. Haralda Biezā grāmatas par latviešu seno reliģiju Biezais H. No esejas «Dievturi — nacionālie romantiķi — senlatvieši» ; Veselis J. Veļu māte un veļu valsts. Fragments ; Straubergs K. Latviešu tautas ticējumi par mirušajiem. Fragmenti Trociga B. Dūņu karaļa meita. Fragmenti Milošs C. Nobela lekcija 1980. gadā ; GRAMATU APSKATS ; Urtāns J. Grāmata par baltu mitoloģiju ; Kursīte J. Vajadzīgi dažādi pētījumi ; Jegermanis G. Jauns pienesums komparatīvistikā ; Antēns N. Izprašana kā subjektīvā un objektīvā divvienība ; Veidemane R. Profesore Velta Rūķe-Draviņa un latviešu valodniecība ; Skujenieks K. Zinātnei un Tēvzemei ; Bušs 0. Divi ceļveži vārddevībās ; Baldunčiks J. Tanks un hobijs, golfs un tvists … ; Sīmanis G. Jūrnieku vārdnīcas Latvijā Bula D. Ramuva ; Freibergs V. Pītera Akroida vēsturiskās parabolas ; Republikas galvenā bibliotēka ; Rasima I.Bērnu bibliotēku sektors un mazo lasītāju garīgās pasaules veidošanas problēmas ; PA NOVADU NOVADIEM ; Ancītis V. Dobeles un Auces grāmatnieki ; Štosa A. Patmīļa monologs ; Literārais kalendārs aprīlim

žurnāls Grāmata 1990.04

Azarova L. No pesimista piezīmju grāmatiņas ; Tingeltangelis par Rīgu ; Johansons A. Vecās Rīgas ziņģes ; Tagadēja Rīga ar savām latviešu biedrībām ; Eihvalds V. Pilsētas ienākšana latviešu modernajā dzejā ; Svabe A.Bulvāris. Poēmas fragments ; Vecgrāvis V. Pilsēta — slazds? Sprosts? Dzīvs organisms? ; Veselis J. Dienas krusts (Fragmenti) ; Šuvajevs I. Pilsēta kā kultūras simbols ; Fellīni F. Romas kundze ; Bankovskis P. Nelaimes zīmes ; Rembo A. Strādnieki. Metropolitēns. Demokrātija. ; Mistiskais. Pilsēta. Kustība Šuvajevs I. Andrejs Belijs Belijs A. Pēterburga. Fragmenti Briedis L. Tango ; Gonsaless Tunjons R. Tango. Fragments Silva ; Valdess F. Tango Neruda P.Sonets ; Neruda P. Nobela lekcija 1971 gadā. Ceļā uz mirdzošo pilsētu ; Johansons A. Rīgas svārki mugurā. Fragmenti. V. Vecgrāvja ievads ; Sudrabkalns J. Dzejnieks Daugavmalas tirgū Zariņš M. Stāsts par Āgenskalnu Salceviča I. Māras zemes mīlestība īsumā ; Hiršs H. Tautas likteņi. Cilvēku mūži Jursenāra M. Hadriāna atmiņas. Fragments Skujenieks Ko māca kapsēta ; Pētersone K Rituāli uz ekvatora — un ne tikai ; Zanders O.Mollīns un Rīgas humānisti Ozoliņa I. Pirmie četrsimt Bibliotlieca Rigensis ; Karulis K. Benjamiņš Jēgers un viņa veikums ; Klētnieks J. Pirmajam Rīgā iespiestajam kalendāram — 400 ; PEN ; Briedis L. Puķu spēles ; Briedis L., Pelīte C. Kā mēs (ne) atzīmēsim Viseiropas grā­matu nedēju? ; Literārais kalendārs maijam ; Vāku pirmajā lappusē: Svētdiena mazpilsētā. A. Rembo zī­mējums skolas burtnīcā

žurnāls Grāmata 1990.05

Briedis L. Brīvais «Es» ; Kovtuns J. Vladimirs Markovs un afrikāņu mākslas atklāšana ; Strunke N. Valdemārs Matvejs (1887—1914) ; Markovs V. (Matvejs V.). Nēģeru māksla Svelpis A. No Daugavas līdz BahrelgazalaiSveinfurts G. Munzas privātdzīvoklis un pils Oriki ; Tērners V. Zīlēšana un tās simbolika Biteks O. Āfrikas tradicionālās reliģijas Rietumu un afrikāņu zinātnieku skatījumā ; Meriems A. Afrikāņu mūzika. B. Avrameca ievads ; Sojinka V. Telpa ; Sojinka V. Nobela lekcija 1986. gadā. Šai pagātnei jāatgrie­žas pie savas tagadnes ; Laicens L. Melnās pasakas ; Draugi. Leoparda āda. No krāj. «Melnās pasakas» ; Cielēna M. Dienvidi un Ziemeli dienvidnieka acīm ; Juhansons C. A. Brutālā un savādā Selas romānu pasaule Silbajoris R. Lietuviešu literatūras vēsture krieviski G. Jēgermaņa ievads ; Veidemane R. Zvaigznes ērkšķis un zvaigžņu cukurs (Par stilistiskās substances jēdzienu poētiskos tekstos) Freibergs V. Berilas Beinbridžas mūsdienu gotika ; Cielēna M. Pasaules jaukums — saskaņā, ritumā, samērā ; Pa novadu novadiem ; Karulis K. Rakstnieks un grāmatnieks Stepermaņu Krustiņš No Stepermaņu Krustiņa dzīves apraksta ; Bibliotheca Rigensis ; Starp diviem kariem (1915—1940) ; Strods H. Etnogrāfs Ziedonis Ligers Stenders G. F. Avrika ; Staburova J. 18. gadsimts, Voltērs: Āfrika eiropiešu skatī­jumā ; Literarais kalendars jūnijam

žurnāls Grāmata 1990. 06

Mērens S. Sibilla dedzina grāmatas un spriež par brīvību ; Kami A. Brīvības liecinieks. K. Fridrihsona priekšvārds ; Šuvajevs L Aleksejs Losevs — mīts un dzīvā filosofija ; Losevs A. Mīta dialektika. Fragmenti ; Pus K. Skujenieka priekšvārds ; Kule M. Rolāns Bārts ; Bārts R. Mitoloģijas. Fragmenti ;Šekspīra «Sāpju soneti». P. Kalvas ievads  ; Vans Mens. Pavasara balsis ; Solžeņicins A. Nobela lekcija 1970. gadā ; Caļikova I. Mūžīgais gads ; Orvels Dž Recenzija par J. Zamjatina «Mēs» ; Rudņevs V. Nedaudz par «Mēs» ; Siltāne A. 20. gadsimta antiutopija Novikova I. Kurta Vonnegūta antiutopijas Freibergs V. Diženā jaunā pasaule? ; Petersone K. Poja Skota elēģija vientulībai Zajitis J. Gandrīz «nacionālās enerģijas romāns» Valstiska cilvēka kanons īsumā ; Apīnis A. Divi pretmeti 17. gadsimtā ; Vilks A. LVB Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskā nodaļa ; Zanders O. No senatnes līdz mūsdienām ; Taube M. Retumus sargājot ; Zanders V. Garīgās vardarbības metodika ; Pa novadu novadiem Ancītis V. Talsu grāmatnieki . ; Laukmane M. Bet runa jau nav par skaitļiem… ; Kalmanis Z. Miglā gaistošais laiks Zemdega A. Mūsu un citu samezglojumi ; Literārais kalendārs jūlijam ;

žurnāls Grāmata 1990. 07

Borhess H. L. Abenhakans Elboharī, nāves piemeklēts paša labirintā.Stāsts ; Rubene M. Labirinta pasaule ; Oliva A. B. Labirints kā mākslas darbs. H. Demakovas priekšvārds ; Kūle M. 20. gadsimta valodas filozofijas labirintos Kūlis R. Filozofs un «esamības vēstures» valoda Heidegers M.Ceļš uz valodu. Fragments Robs-Grijē A. Par dažiem novecojušiem jēdzieniem ; Meinerte S. Par franču «Jauno Romānu» ; Robs-Grijē A. Labirintā. Romāna fragments ; Elitis O. Trakais granātkoks. Dzejolis ; Elitis 0. Nobela lekcija 1979. gadā. K. Skujenieka ; priekšvārds ; Novikova I. Ariadnes pavediena meklējumos: Bartelmi un Gārdnera labirinti Čaklā I. Paradokss dzejā Spēļu labirinti ; Freibergs V. Es ticu, tātad esmu ; Lauzis A. Populārzinātniski par loģiku īsumā ; Zanders O. Vērtīgs un ātri sagatavots izdevums ; Bibliotheca Rigensis ; Laukgale M. Bibliotēka bibliotēkā ; Johansons A. … iedomāju veco Jāni Misiņu ; Pormale A. Literatūras propagandas nodaļa ; Pa novadu novadiem ; Ancītis V. Tukuma un Kandavas grāmatnieki Rumba A. Strādāt kopīgiem spēkiem ; Auziņa I. Lasīt savā valodā Gubiņa I. Tas nams. Dzejolis Raups E. Latvietis dons Leo G. Ozols ; Ozols L. Kanaima un Dievmāte Literārais kalendārs augustam ;

 žurnāls Grāmata 1990. 08

Grīns A. Aspera radīšana Izsmalcināta un bīstama spēle. ; Vološins M.Stāsts par Cerubīnu de Gabriaku Abizovs J., Timenčiks R. Kādas mistifikācijas vēsture: hipo­tēze ; Svelpis A. «Pie trim kronētiem zobeniem» ; Reke fon der E. Ziņa par bēdīgi slavenā Kaliostro uzturēšnos Jelgavā 1779. gadā un viņa maģiskajām operācijām ; Pesoa F. Nemiera grāmata Rifē E. Vai Bergmaņa seja? ; Zariņš M. Grāfs Adarnonī ; Vīksna M.Vai tās ir tautasdziesmas? ; Mikuševičs V. Omnia mea ; Montāle E. Negaiss. Dzejolis ; Montāle E. Nobela lekcija 1975. gadā. Vai dzeja vēl ir iespējama? ; Ņikogda A. Identitāte un lomu spēle modernajā biogrāfijā ; Zālītis J. Valdess, Nordicus, Bakalaurs Beka un citi Bikova S. Primārais ir teksts ; Freibergs V. Par kolekcionāriem un burvjiem ; Bibliotheca Rigensis ; Kocere V. Fundamentālās bibliotēkas bibliogrāfiskais darbs ; Ābele A. Kas ir IFLA? ; Pa novadu novadiem ; Ancītis V. Ventspils grāmatnieki ; Bumbiere A. Ar un par grāmatām Ventspilī ; Veldre V. Nemirušais Poruks Rāts-Vēgs I. Grāmatu komēdija ; Literārais kalendārs septembrim

 žurnāls Grāmata 1990. 09

Rainis. Dzejoļi ; Rubenis A. Vai jaunais vienmēr ir labais? ; Jungs K. G. Par analītiskās psiholoģijas attiecībām ar poētisko jaunradi. ; I. Šuvajeva priekšvārds ; Hese H. Mākslinieks un psihoanalīze ; Aucenieks E. Laiki mainās, godīgi paveikts darbs paliek ; Birkerts P. Raiņa daiļradīšanas procesa psiholoģija ; Biezais H. Raiņa kosmiskais mesiānisms ; Valujevs G.Spēlītes starp debesīm un zemi ; Kortāsars H. Klasīšu spēle. Fragmenti ; Bells H. Nobela lekcija 1973. gadā. Pārdomas par poēzijas saprātu ; Kaņepe V. Ieskats «Raiņa un Aspazijas dienasgrāmatā» ; Eglītis A. Romāna rakstītāja problēmas ; Hiršs H. Zvaigznes dzimšana ; Venters E. Amerikāņu traģēdija ; Pētersone K. Traktāts postmodernisma stilā par D. M. Tomasa romānu «Baltā viesnīca» ; Benjamins V. Es izsaiņoju savu bibliotēku ; Rudzītis H. Brāzmainie divdesmitie gadi. V. Rūmnieka priekšvārds Kārkliņš J.Aspazija zem vakara zvaigznes Literārais kalendārs oktobrim

 žurnāls Grāmata 1990. 10

Mikuševičs V. Katarses aktualitāte ; Rubene M. Tagadnības apoloģētika.Nihilisms ; Valeri P. Prāta krīze ; Ortega i Gasets H. Mākslas dehumanizācija. M. Ņečajeva priekšvārds ; Klemperers V. Robežu izzušana. H. Demakovas  priekšvārds ; Treilis M. Pauls Jurevičs kā kulturas filozofs ; Jurevičs P. Kultūras traģēdija Matnardašvili M. Apzina un civilizācija. ; A. Zundes priekšvārds Venters E. Tā notika Atlantīdā Belovs S. Nobela lekcija 1976. gadā ; Sīlis .I. «Šis ciešanu pilnais āksts» ; Belovs S. Hercogs. Fragments Belovs S. Lietus karalis Hendersons. Fragments ; Demakova H.Milans Kundera: esamības  svēršana ; Kundera M. Esamības nepanesamais vieglums. Fragments. ; Veidemane R. Kāda misija lemta proletariāta valodai? ; Misiņa M. Kaut kur sastaptas acis ; Viks. Ka mes … Spuldzei ; Rudzītis 11. Brāzmainie divdesmit gadi ; Ruņģis A. «Jaunā Gaita» izkaro sev vietu zem saules ; un pieteic sevi latviešu kultūrā. ; J. Kursītes un A. Kubuliņas priekšvārdi Literārais kalendārs novembrim

žurnāls Grāmata 1990. 11

Cvetajeva M. Aizzagties … ; Aizpuriete A. Mūsu dienišķās durvis Cvetajeva M. Māksla sirdsapziņas gaismā Garsija Lorka F. Duendc. Spēle un teorija Cielēna I. Eksila tēma Albēra Kami darbos ;Kūlis R. Albērs Kamī — cilvēcības meklējumi absurdā pasaulē ; Kamī A. Mīts par Sīzifu. Fragments ; Mamardašvili M. Literatūrkritika kā lasīšanas akts ; Prusts M. Svana pusē. Fragments ; Jansone I. Tauriņa saplosīšana ; Jansone I. Šausmu meistars un latviešu literatūra ; Rilke R. M. Maltes Lauridsa Briges piezīmes.Fragmenti. ; S. Jaunarājas priekšvārds ; Zunde A. Turu savam sunim muti ciet ; Kvazimodo S. Sala. L. Brieža priekšvārds ; Kvazimodo S. Nobela lekcija 1958. gadā. ; Dzejnieks un politiķis ; Kubuliņa A. Astrīde Ivaska ; Ruņģe S.Slepenā skaņu mijiedarbe ; Zālītis J. Ilonas Leimanes «Vilkaču mantiniece» ; Demakova H. Atskats, apskats un skatījums ; Freibergs V.Dublina, Tadeusa ielā, O’Nīla viesnīcā ; Ancītis V. Liepājas pusē. Aizputes, Grobiņas un Priekules grāmatnieki ; Ruņģis A. Izkaro sev vietu zem saules un pieteic sevi latviešu kultūrā. Turpinājums Literārais kalendārs decembrim

 žurnāls Grāmata 1990. 12

Garsija Lorka F. Naiva dziesmiņa ; Jungs K. G. Par arhetipa «Bērns» psiholoģiju ; Bērniba vēstures spogulī ; Mellēna M. Piešūt kultūrai paša pogu ; Svelpis A. Pasaka kā mūžīgi bērnišķais cilvēkā ; Kibers M. Tupeļu vīriņš. Jozua Krāgaguza un Jezaja ; Nagukāja ; Prusts M. Zudušo laiku meklējot. Fragments. ; S. Jaunarājas priekšvārds Kaplinskis J. Bērnības rudens Zingers I. B. Nobela lekcija 1978. gadā Zingers I. B. Kāpēc es rakstu bērniem ; Rungulis M. Kāpēc bērnam vajadzīga pasaka? ; Jansone R. Violeta un kūdītājs. ; Lauss J. Goda raksts ; Kalnarāja I. Rūķu cepure ; Butkus D.Burvju acenes ; Kačevska I. Top zviedru autora bilžu grāmata ; Vāverniece I. Dvēseles modinātājs, dabas tulks ; Sīlis J. Virves un to vilcēji ; Rūķu grāmata ; Pētersone K. Dž. R. R. Tolkīna karaļvalsts ; Tolkins Dž. R. R. Hobits jeb Turp un atpakaļ. Fragments ; Lūisa Kerola Brīnumzeme ; Nilsons U.«Tētis un jūra»: mierinājums tētiem ; Treimane M. Šeit nav robežas slarp pasaku un īstenību _ īsas ziņas par bērnu literatūras institūtiem Skandināvijā Ancītis V. Liepājas grāmatnieki ; Ruņģis A. «Jaunā Gaita» izkaro sev vietu zem saules un pieteic sevi latviešu kultūrā. Nobeigums Literārais kalendars janvārim ;

Visi faili: indexarhīvs    yandex    mega

Žurnāls “Avots” 1991.01-12. 1992.01-06

avotsexpres

Avots 1991.01

Anna Ahmatovadārzā balso koki ; Amanda Aizpuriete. Bābeles torņa pakaje ; Vilnis Bīriņš. Armijvalsts ; Vēlreiz par samta revolūciju ; Guntars Godiņš. Ziemas karš ; Ģerģs Konrāds. 1. Miers = Anti Jalta

Avots 1991.02.03

Literatūra ; Jānis Turbads. «Ķēves dēls Kurbads» (1. Ipp.) ; Jānis Gailis. Dzeja (8. Ipp.) Valda Melgalve. «IT» (10. Ipp.) Biruta Baumane. «Par Egilu» (17. Ipp.) Pasaules dzejas mazā enciklopēdija. Eesti luule (igauņu dzeja) (18. Ipp.) ; Kultūra ; Normunds Naumanis. «Sudrabs un balts» (24. Ipp.) ; Juris Strenga. «Don’t Worry! Be Happy!» (26. Ipp.) ; Publicistika ; Dainis Rītiņš. «Ja runājam par konvertējamību» (32. Ipp.) Astrīda Skurbe. «Viens no dvēseļu puteņa» (35. Ipp.) ; Nikolajs Tolstojs. «Ministrs un slepkavības» (41. Ipp.)

Vāks nr. 2 Uzņēmuma “Avots” kultūras žurnāls jaunatnei.

Absolut vāks ; kā tas notiek ; Linna Gvido. Mela un Čarlijs. Luga ; par Balvi Rubesu ; Mara Grudule. Mēris 18.gs. Latviešu literatūra ; Anita Uzulniece. Jēzus akcepts? ; Aids — xx gadsimta mēris ; Intervija ar Lukino Viskonti ; Josifs Brodskis. Nakts lidojums ; No S.Volkova sarunam ar J.Brodski ; Ivs Zenne. Stāsti ; Intervija ar Žanu Klodu van Dammu ; Jozefs Boiss. Māksla un politika ; Helēna Demakova. Mea culpa… ; Heiners Millers. Volokolamskas šoseja

  Avots 1991.04 Literatūra

Saturs ; Aivars Kļavis, Ievads ; Vilnis Bīriņš, Roberts Kūvers. ‘Triks ar cepurēm”  ; Andris Nātriņš, Džellu Naums. Dzejoli ; Guntars Godiņš, Guntis Berelis. Mīts par īstenību”  ; Laima Zihare, Donalds Bartelms. “Teikums”  ; Normunds Naumanis, Džons Bārts. “Virsraksts”  ; Eva Rubene. Andris Breže. “eS eS eS eR”  ; Korektore Veļimirs Hļebņikovs. “Ļeņina kundze”  ; Dina Kandroviča. Pēters Handke. “Pauninieks”  ; Mākslinieciskā redaktore Teds Hjūzs. Dzejoli  ; Sarmīte Māliņa. Gotfrids Benns. “Iekarošana”  ; Tehniskā redaktore Aivars Ozoliņš. Stāsti  ; Ināra Jurjāne. Leons Briedis. “Ilūzija un ideāls”  ; Salvadors Dali. Omārs—telefons. 1936. Asamblāža.

Avots 1991.05.06

Ištvāns Nemere. «Gagarins — kosmiskie meli» (I. Ipp.) ; Ieva Lešinska. Dzeja. (8. Ipp.) ; Andrejs Tarkovskis. «Vēsts par Apokalipsi» (13. Ipp.) ; Rumāņu dzeja (16. Ipp.) ; Oldess Hakslijs. «Sala» (20. Ipp.) ; Ištvāns Nemere. «Gagarins — kosmiskie meli» (28. Ipp.) ; Lelde Čate. Dzeja (34. Ipp.) ; Zenta Mauriņa. «Kontaktu trūkums kā mūsu laiku slimība», “Draudzība — gaišākā zvaigzne tumšajās debesīs» (36. Ipp.) ; Anita Uzulniece. «Berlīne, 1991. gada februāris» (42. Ipp.) ; Jurijs Jelagins. «Mākslu piejaucešana» (48. Ipp.) Ištvāns Nemere. «Gagarins — kosmiskie meli» (58. Ipp.)

 Avots 1991.07.08

Manuels Dž. Smits. “Saku “nē”, vainīgs juzdamies” (1.lpp.) Armēņu dzeja (8.lpp.) ‘ ; Ambrozs Bīrss. “Nolādētā Radība” (14.lpp.) ; Mārtiņš Grants. Dzeja (18.lpp.) ; Rejs Bredberijs. “Miglas svilpe” (20.lpp.) ; Inta Čaklā. “Minūtes, gadi ; un citi Ulda Bērziņa dzejas laiki” (24.lpp.) ; Baušķenieki. Dziesmu teksti (28.lpp.) ; Ojārs Spārītis. “Saruna ar sevi un velns viņu zina, par ko” (33.lpp.) ; Anna Annus-Hāgena. “Katrs mākslas darbs ir viens vienīgs…” (36.lpp.) ; Rutku Tēvs. “Sis un tas par cenzūru un preses brīvību” (39.lpp.) ; Alberts Putāns. “Mans manifests” (41 .Ipp.) ; Igors Šuvajevs. “Etīdes par garu un varu” (42.lpp.) Manuels Dž.Smits. “Saku “nē”, vainīgs juzdamies” (57.lpp.) ;

 Avots 1991.09.10

Jens Bāre. “Kasandrai sāpēja kakls” (1 .Ipp.) ; Pēters Brūveris. Dzeja (10.Ipp.) ; Ukraiņu dzeja (12.Ipp.) ; Džoisa Kerola Outsa. “Kārdinātājs” (18.Ipp.) ; Andra Pūce. Dzeja (22.lpp.) ; Viktors Ivbulis. “Maksa par progresu” (24.Ipp.) Amanda Aizpuriete. ; Saruna ar Matiasu Knollu (29.Ipp.) ; Moriss Frldbergs. “Sarkanais zīmulis” (32.Ipp.) ; Guntars Godiņš. “Cenzūra” (42.lpp.) Mihails Gorbačovs. Nobela lekcija. ; Frensiss Bekons. “Par sarunu” (44.lpp.) ; Glens O’Braiens. Intervija ar Madonnu (48.Ipp.) Manuels Dž.Smits. “Saku “nē”, vainīgs juzdamies” (56.Ipp.)

 Avots 1991. 11.12

Paskāls Lenē. „Mežģīņu darinātāja“ (1. Ipp.) ; Valdis Pūķis. Dzeja (14. Ipp.) ; Eva Rubene. „Vai viņa nav sajukusi prātā”‘1 (16. Ipp.) ; Vācu dzeja (2o. Ipp.) ; Ričards Brotigens. Stāsti (27. Ipp.) ; Toms Venclova. „Rudens Kopenhāgena” (30. Ipp.’) ; Leons Briedis. ..Ceļojums uz mūžam ziedošo ceriņu zemi“ (32. Ipp.) ; VolfgangsTilgners. „Elviss Preslijs“ .’4. Ipp.) ; Iraklijs Kvirikadze. ..Amerikāņu palaistuve jeb Ceļojums pa Krieviju ar tēti alkoholiķi ; Andris Akmentiņš. Dzeja (5? Ipp.’ ; Konstantīna Petsa vēstules (54. Ipp.) ; Manuels Dž. Smits. ..Saku ,,nē”. vainīgs juzdamies“

 Avots 1992.01

Edgars Alans Po. Marginālijas ; Guntis Berelis. Atmiņas par literaturu ; Gabriela Vomane. Informācijas blokāde ; Regīna Dukšta. Bezmiegs ; Katalānu dzeja. Pasaules dzejas maza enciklopēdija ; Oto Čakars. Kādēļ prof. Jānis Alberts Jansons neuzrakstīja latviešu literatūras vēsturi? ; Žaks Maritens. Māksla morāle ; Jānis Lejnieks. Mazais cilvēk, ko nu? jeb Arhitektūras profanacija ; Kaspars Siders ; Paskals Lene. Mežģīņu darinātāja ;  ;

 Avots 1992. 03.04

Alfrēds Zari. „Ibl-Karalis“ ; Žaks Prevērs. Dzeja Pols Eliārs. Dzeja Saruna ar franču kinorežisoru Klodu Lelušu ; Džilberts Haiets. „Dzen noslēpums“ Jāns Kaplinskis. „Jaunās pasaules“ ; Juris Strenga. „Uz Kanādu pēc Latvijas“ Saruna ar angļu režisoru Nilu Bartletu Hanss Magnuss Encensbergers. ; „Poļu nejaušības“ ; Anita Uzulniece. „Tikls pāri nesaprašanās bezdibenim“ ; Diks Higinss. „Mīlas aina“

Avots. 1992.05.06

Nepieradinātās modes asambleja ’91 Foto — Jānis Buls, Andris Krieviņš ; Frīdrihs Nīcše. Par kulturas zemi Nodaļa no grāmatas “Tā runāja Zaratustra” No vācu valodas tulkojis Vilis Plūdons ; Vai maksla ir noziegums? No angļu valodas tulkojusi Maija Lino ; Henrijs Meijers. Kutelīga tēma  ; Marlēnas Dītrihas Piemiņai  ; Fridrihs Nīcše. Par brīvo miršanu Nodala no grāmatas “Tā runāja Zaratustra” No vācu valodas tulkojis Vilis Plūdons ; Grejs Gourijs. Vēstures visumi — iegansts dialogam ar mums No Frensisa Bekona Maskavas izstādes (1988) kataloga No angļu valodas tulkojis Jūliļs I.Z.Jūrmalnieks ; Normunds Naumanis. Barselona ; Antoni Tapiesa Krātuve Lappuses no Tapiesa dienasgrāmatām No franču valodas tulkojis Kārlis Freibergs ; Antoni Gaudi. Arhitektūra ; Inese Zandere. Liktenis ; Guoms Apounērs. Mirušo maja No franču valodas atdzejojis Klāvs Elsbergs ; Donalds Bartelms. Stikla kalns No angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Pēters Handke. Par kāda svešinieka nāvi No vācu valodas tulkojis Ingus Liniņi ; Juris Kunnoss. Dzeja ; Jāns Kapunskis. Sabiedrība bez cilvēkiem No igauņu valodas tulkojusi nota Karma ; Toivo Raidmets,. Taho Mehārs. Mēbeļu dizains ; Žans Luks Godārs. Jaunais vilnis. Ģenēze. Kinoscenāriji No franču valodas tulkojusi Regīna Olievska ; Jura Podnieka piemiņai Foto — Jānis Buls

Visi faili(+pdf) kopējais mapes izmērs  ar pdf 60 mb:

indexarhīvs    yandex     mega

Žurnāls “Grāmata” 1991.01-12

žurnāls Grāmata 1991. 01

Novāliss. Heinrihs fon Ofterdingens. Fragments. A. Aizpurietes priekšvārds ; Novāliss. Himnas naktij. Fragmenti ; Rubene M. «Es esmu dinamīts…» ; Nīče F. Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara. Fragmenti ; Majevskis H M.Mistiskais un spārnotais vārds ; Svinberns A. C. Atvadīšanās. Pamestais dārzs ; Sellijs P. B. Dzejas aizstāvība ; Jungs K. G. Votans ; Manns T. Brālis Hitlers. K. Kalniņas priekšvārds ;  Dionīsa Turīnas rudens ; Pupa G. «Nav sapnis šī dzīve, bet pamošanās» ; Vecgrāvis V. Romantisms — ceļi uz sevi mainīgā pasaulē ; Priedīte A. Romantisma tradīcija latviešu kultūrā ; Avotiņš V. Lakstīgalu katafalks ; Biezais H. Kultūra un subkultūra ; Gavelis R. Antiderniurgs vai kas ir Viļņas pokers ; Gavelis R. Viļņas pokers. Fragments ; Jegerinanis G. Literārā kāršu spēle vai lūzums lietuviešu literatūrā ; Ancītis V. Cēsu un Piebalgas grāmatnieki ;  Karulis KGrāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados ; Lamberga D. Rūdolfs Pērle ; Literārais kalendārs februārim

žurnāls Grāmata 1991. 02

Gēte J. V. Ceļojums pa Itāliju Pētersons P. Nikolā Bualo-Depreo Bualo. Dzejas māksla. Fragmenti ; Pētersons P. 17. gadu simtenis Francijā ar Rasinu tā centrā ; Rasins Z. Andromaha. III cēliens Džoiss Dž. Es dzirdu pulkus. Dzejolis ; Donelaitis K. Ziemas rūpes. Fragments no poēmas «Gadalaiki» ; Draidens Dž. Instrumenti. Fragmenti ; Helderlīns J. K. F. Parkām. Mans īpašums. Dzejoļi ; Feldhūns A. Teognids — arhaiskā perioda grieķu liriķis ; Hērakleits par physis. Publikāciju sagatavojuši I. Ķemere un M. Vecvagars ; Vecvagars M. Senklasiskās filoloģijas profesors Pēteris Ķiķauka ; Averincevs S. Par Edipa mīta simbolikas skaidrojumu ; Borhess H. L. Par klasiku ; Vecgrāvis V. Neoklasicisma eksperiments kā kultūrvērtība ; Ķēniņš A. Ievadam ; Eglitis V. Tagadnes un mūžības jautājumi dzejā un valodā. Fragments ; Virza E. Rudens. Dzejolis ; Dambergs V. Elēģija. Oktāva. Dzejoļi ; Eglītis V. Nosvērtība. Netiklība. Dzejoļi ; Fallijs.Dzejolis ; Ķēniņš A. Pilsēta ; Hiršs H. «Mēs ejam stāvu gaisā…» ; Žihare L.Milorads Pavics ; Pavics M. Hazāru vārdnīca. Fragmenti Freibergs V. Rituāli pilsētās ; Zanders O. «Es iedrošinos!» ; Ancītis V. Cēsu un Piebalgas grāmatnieki ; Karulis K. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados ; Bruģis D. Arhitekts Berlics un viņa celtnes ; Literārais kalendārs martam ;

žurnāls Grāmata 1991. 03

Baltrušaitis J. Man liktenī. Dzejoļi ; Kubiļus V. Jurģa Baltrušaiša ce]š . ; Priedītis A. Simbolisma gramatika ; Dreika D. Pelītes kundze mistiskā vakara krēslā… . ; Kursīte J. Latviešu dekadence. Dzeja ; Mūsu mākslas motīvi . ; Skrābane A. Rainis. Simbolisms ; Eglīte G. Dzenbudisma simbolika ;Desmit vērša [pieradināšanas] bildes ; Majevskis H. M. Lappuse īru simbolisma literatūrā ; Jeitss V. B. Ketlīna, Hūliāna meita ; Andrejevs L.Sarkanie smiekli. Fragmenti ; Rubene M. «Ietērpt ideju jutekliskā formā» ; Lūse A. Ernsts Kasīrers ; Kasīrers E. Mīts un reliģija ; Strazda B. Ismails Kadare ; Kadare I. Mirušo armijas ģenerālis. Fragmenti ; Apīnis A.Piebalgas novada grāmatnieki ; Karulis K. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. 1920. g. ; Pujāte I. Jānis Rozentāls un simbolisms ; Literārais kalendārs aprīlim

žurnāls Grāmata 1991. 04

Marineti F. T. Aviators — futūrists griežas pie sava tēva Vulkāna ; Briedis L.Filipo Tommazo Marineti ; Marineti F. T. Pirmais futūrisma manifests. Futūristiskās literatūras tehniskais manifests ; Krievu futūrisma manifesti ; Livšics B. Pusotracīgais strēlnieks. Fragmenti ; Duganovs R. Krievu futūrisma estētika ; Berelis G. Notikušais nebijušajā futūrismā ; Berdjajevs N. Mākslas krīze ; Aigi G. Aleksejs Kručonihs (1886—1968) ; Kručonihs A. Dzejoļi Kazakovs V. Urdburis Kazakovs V. Dzejoļi Millers B. Vladimirs Kazakovs Kazakovs V. Tosts Brūveris P. Genādijs Aigi Aigi G. Dzejoļi Hļebņikovs V. Dzejoļi ; Hļebņikovs V. Klintsradze no nākamības. Par šolaiku poēziju. [Par dzeju] ; Groiss B. Mākslas kvintesence — Staļins ; Novāks T. Tu būsi ķēniņš, tu būsi bende. Fragments ; Gņedovskis M. Ludviks Flašens un viņa «Grāmata» ; Flašēns L. Grāmata ; Ērglis A. «Godīgs amats labāks …» ; Bužinska I. Daži vārdi par Matveju krievu futūrisma vēsturē Literārais kalendārs maijam ;

žurnāls Grāmata 1991. 05

Dēblīns A. Mēnessērdzīgā ; Averincevs S. Georgs Trākls ; Trākls G. Ceļinieks melnā vējā. Dzejoļi ; Altmaijers K. Ekspresionisms vācu literatūrā ; Mauriņa Z. Ekspresionisms ; Eglīte G. Senās mistērijas ekspresija ; Zunde A.Lūpuacis — aculūpis ; Mandelštams 0. Valsts un ritms. Cilvēkkvieši. Humānisms un mūsdienas ; Šuvajevs I. Lasot Kaneti ; Kaneti E. Masa un vara. Fragmenti ; Bisenieks V. Meistars Ekharts ; Meistars Ekharts. Sprediķi ; Rubene M. Mūžība un pats: Sērens Kirkegors ; Kirkegors S. Slimība uz nāvi ; Briedis L. Romāns — parabola ; Bakonskis A. E. Melnā baznīca. Fragments ; Kubuliņa A. Noklusētā impulsētāja atgriešanās ; Grēniņš P. Vai ceturtais Eduarda Veidenbauma dzejoļu krājums rokrakstā? ; Grēniņš P.Papildinājumi par Kurzemes grāmatniekiem Lamberga D. Jānis Valters un ekspresionisms ; Literārais kalendārs jūnijam

žurnāls Grāmata 1991. 06

Adorno T. Atskatoties uz sirreālismu ; Šuvajevs I. Zigmunds Freids ; Freids Z. Sapņa darbs ; Priekšvārds «Sirreālisma revolūcijas» 1. numuram ; Dreika D. Ūdens — tīrais, neizdibināmais ; Bretons A., Supo F. Magnētiskie lauki ; Lūse A. Žaks Maritēns un modernisms ; Maritēns Ž. Alkas pēc maģiskām zināšanām un atteikšanās no skaistā ; Vecgrāvis V. Asociatīvās fantāzijas vilinājums — sirreālisms vai…? ; Sniķere V. Dzejoļi ; Baumane A. Dzejoļi ; Irbe A. Marisandra kaza. Stāsts ; Godiņš G. «Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums» ; Lābans I. Dzejoļi ; Demakova H. Kārlis Einšteins ; Einšteins K.Drumstalainā «Brockhaus» enciklopēdija ; Šuvajevs I. Par Bahtinu ; Bahtins M. Karnevāls un literatūras karnevalizācija ; Kami A. Sirreālisms un revolūcija ; Kadaša L. Ironija un modernisms ; Kadaša L. Ironija kā pasaulskatījums latviešu literatūrā ; Šuvajevs I. Glābšanas komanda jeb dažas pārdomas par ; «Latviešu nācijas izredzēm» ; Berelis G. Klusums un vārds ; Luste E. Valmieras novada grāmatnieki ; Lamberga D. Latviešu kubisms ; Bērziņa M. Konstruktīvisms latviešu grāmatniecībā ; Literārais kalendārs jūlijam ;  ;

žurnāls Grāmata 1991.07.08

Borhess H. L. Kosmogonijas ; Briedis L. «Reālā» maģiskā introspektīva ; Bontempelli M. Četras preambulas ; Šuvajevs !. Psihoanalīzes mīti ; Jungs K. G. Mīts par Freidu ; Freiberga E. Žaka Lakāua mīts ; Lakāns Ž. Viņpus Oidipa. Par Hamletu  ; Kursīte J. Pasaules radīšanas (kosmogoniskā) mīta atspulgs latviešu dainās ; Straubergs K. Bērns latviešu folklorā ; Pakalns G.Mirušo pasaule rietumos — vai mīts par tautasdziesmu mitoloģiju? ; Buceniece E. Upurēšana ; Beķere I. Jukio Misima ; Misima J. Zelta templis. Romāna fragments ; Vijups A. Heraldiskās komitejas darbība (1923—1939) ; Apīnis A. Stāsts par kādu grāmatu ; Zanders O. Vienmēr darbīgais Gustavs Bergmanis (1749—1814)

žurnāls Grāmata 1991.09

Pegī Š. Tie laimīgi… ; Jansons G. Tērbatas personālistu skolas iespaids Latvijā ; Priedite A. Profesors Jēkabs Osis un agrīnā personālisma idejas Latvijā ; Osis J. Personālisms un projektīvisms Loces metafizikā ; Gils N.Voldemārs Maldonis ; Maldonis V. Poruka reliģijas īpatnības. Evaņģēliskā dogmatika ; Maritēns Ž. Māksla mākslai ; Leibnics G. V. Monadoloģija. V. Zariņa priekšvārds Šuvajevs I. Kultūras gals un sākums Gvardīni R. Jauno laiku beigas ; Averincevs S. Gilberts Kīts Cestertons jeb pārsteidzošais veselais saprāts ; Čestertons G. K. Kristietības paradoksi ; Apīnis A. Par kādu čaklu spalvasvīru ; Literārais kalendārs oktobrim

žurnāls Grāmata 1991.10

Starp dzīvību un nāvi ; Briedis L. Čorans jeb «apžēlotais Jēzus» ; Čorans E.Izmisuma kalngalos ; Heidegers M. Vēstule par humānismu ; šmits V.Citādības seja Par ļaunumu. Saruna ar Z. L. Nansi ; Rubene M. Kā cilvēkam būt? ; Bubers M. Es un Tu ; Raups E. Miers un uzbudinājums ; Sābato E.Tunelis. Romāna fragments ; Cielēna I. Iniciācijas ritu simbolika modernajā franču literatūrā, It īpaši A. Kāmī darbos ; Sekste I. Absurds un brīvība jaunajā prozā ; Ruņģe V. Grāmatniecība mūsdienās — kā tās problēmas atspoguļojas Rietumu presē ; Ancītis V. Limbažu grāmatnieki Literārais kalendārs novembrim ; Habent sua fata libelli

žurnāls Grāmata 1991.11

Ahmatova A.Četrdesmitajā gadā. Dzejolis ; Kūle M.starptautiska fenomenologu konference Latvijā ; Ko lai darām ar «šo brīvību»? ; Šuvajevs I.praktizējošais mistiķis ; Šveicers A.kultūras krīze un ētika ; Vēvere V.klejojumi laimīgā pasaulē ; Markūze H.nelaimīgās apziņas pakļaušana: represīvā ; desublimācija. Fragmenti ; Rubenis A.kāds vārds par Filozofu ;Mamardašvili M.zinātne un kultūra ; Pass O.jaunā analoģija: poēzija un tehnoloģija ; Rabinovičs V.amatnieks — mags — mākslinieks ; Hiršs H.jāņa Veseļa «Cilvēku sacelšanās» ; Veselis J. Profesors Alberts. Romāna fragments ; Skulte I. Pasaules izjūta L. Tauna dzejā ; Ruņģe V. Filosofa Roberta Mūka dzejas pasaulē ; Litnane L. Grāmatniecība Rēzeknes apkārtnē ; Jauno bibliotekāru devums ; Literārais kalendārs decembrim.

žurnāls Grāmata 1991.12

Rubene M. Postmodernisms ; Liotārs Ž. F. Postmodernisma skaidrojums bērniem. H. Demakovas priekšvārds ; Hābermāss J, Modernisms — līdz galam nerealizēts projekts ; Boiko J. Komunikāciju revolūcija — mīts un tā inversija ; Jangblads Dž. Metadizains: ceļā uz rekonstrukcijas postmodernismu ; Pass O. Dzejoļi ; Pass O. Tagadni meklējot. Nobela lekcija1990. gadā ; Antuāns Ž. F. Baranegra stundas. Fragmenti. A. Skrābanes priekšvārds ; Ozoliņš A. Pasaka Nr. 13 ; Beķere I. Intertekstualitāte intersubjektivitātes gaismā ; Berelis G. Literatūras muzejs pēdiņās ; Venters E. Sadauzītās sejas lauskas ; Vecvagars M. Grūtsirdība pēc «Dzīrēm» ; Ikere Z. Vārdu krustceles un vārdi krustcelēs ; Zeps V. J. Vai slāvu pirmvaloda ir viena no baltu valodām? ; Grēniņš P. Kādas nepublicētas lībiešu valodas vārdnīcas tapšanas vēsture Ancītis V. Ogres novada grāmatnieki

Visi faili: indexarhīvs     yandex     mega

Žurnāls “Grāmata” 1992.01-07. 1993.01

žurnāls Grāmata 1992. 01
Akutagava R. Kāda idiota dzīve. Novele. G. Eglītes priekšvārds ; Bonhefers D. Vēstules no cietumaO. Vilnītes priekšvārds ; Averincevs S. Cilvēka pazemojums un cieņaA. Gulbja priekšvārds ; Seneka Vēstule Lucīlijam ; Sartrs Ž. P. Eksistenciālisms ir humānisms. S. Lasmones priekšvārds ; Sartrs Ž. P. Nelabums. Romāna fragments ; Poruks J. Kurš domā? ; Lesiņš. K. Dūja.Novele ; Kubuliņa A. Jāņa Rokpeļņa sarūpētais «Mazumiņš» ; Apīnis A.Atraisīšanās
žurnāls Grāmata 1992. 02
Mandelštams O. Pārdomas par Danti ; Bārts R. Kritika un patiesība. S/Z. No daiļdarba uz tekstu. Fragmenti ; BIože V. Dzejoļi ; Nastopka K. Pēcvārda vietā ; Lūsiņa I. Polifonija —radošas domāšanas princips; Zālīte T. Četru balsu polifonijaL.Rubīnes priekšvārds ; Freibergs V. Ironiskā polifonija ; Odens V.H. dzejoļi ; Majevskis H.M. nepārtrauktajā tieksmē ; Skrābane A.Telpdzeja un tās uztvere; Garnjē P. Putni dzied mūžību. «Japāņu dārzs» un tā sarakstīšanas dienasgrāmata. Fragmenti ; Eglīte G. Japāņu dārza semantika ; Mūzils R. GridžijaAjakovičas priekšvārds ; Naganovskis E.Svētās govs maģija Fragmenti ; Leimane I. Lācars no miroņiem ; Čaklā I.Ērika Ādamsona «Vētru Un Dziņu» Laiks ; Apinis A. Lappuse senās latgaliešu grāmatniecības vēsturei
žurnāls Grāmata 1992. 03
Rilke R.M. Dzejoļi. Pūķa nonāvētājs ; Lūiss K.S viltprāša vēstules V. Treimaņa priekšvārds;  Hese H. Kleins un Vāgners Vēstule Filistram ; Berdjajevs N.Jaunrades pasaule. «Jaunrades būtība» un radošās ekstāzes pārdzīvojumsFragmenti ; Ahmatova A. «Bet grāmatās par visām citām mīļāk…» ; Gumiļovs N. Pēdējais galma dzejnieks. Stradivāri vijole ;J.V.Gētes sarunas Ar J.P.EkermaniA.Plēsumas priekšvārds ; Handke P.Zīmuļa stāsts Fragmenti. I. Tomašickas priekšvārds ; Čaklā I. Latviešu dzejnieka pašapziņa 20. gadsimtā; Treilis M. Kāda grēksūdze ; Nīče F.Eccehomo Fragmenti ; Pelīte C. Starp kultūru un komerciju ; Pie publicētā atgriežoties
žurnāls Grāmata 1992. 04
Platelis K. Himna aizmirstiem dieviem ; Kursīte J.  Ieskats latviešu mītisko dainu poētikā ; Veidemane R. Kāpēc pazūd kumeliņš ; Brūveris P. Dzejoļi ; No Alda Biezā vēstulēmG.Pakalna priekšvārds.;  Platelis K.  Par leišu moderno poēziju. Dzejoļi ; Majevskis H.M.Algirdas Julius Greimas; Greims A.J. par literatūras kritiku un moderno literāro avantūru ; Bobrovskis J. Leišu stāsts. Sarkanais akmens. ;  Daujotīte V. Mītiskā zeme un mītiskais ceļojums J.Bobrovska daiļradē ; Rozenbergs J. Lejkurzemes dziesminiece Leišmales Sventājā. ; Majevskis H.M. sāpēm… Ir jātop sadzirdētām» ; Radzevičs B. Uz mākonijas pusi; Kursis A. Latvijas vietvārdi zviedrijas rūnakmeņos; Apīnis A. Pirmā Latvijas ģeogrāfijas mācībgrāmata latviešu valodā
žurnāls Grāmata 1992. 05.06
Handke P. Dažas alternatīvas netiešajā runā;  M.de Unamuno. Migla.Fragments. E.Raupa priekšvārds ; Bārts R. Autora nāve. Fragments Cēlans P.Psalms ; Hese H. Pašportrets ; Bahmane I. Runas. Uzmetumi. I. Tomašickas priekšvārds ;  Baiers K., Rītenis G., Vīners O. Māksla nāk no mākas. Tolkīns Dž. R.R. Lapa, ko gleznojis SīkulisM.Poiša priekšvārds ; Gadamers H.G. tēla esamiskā valence ; Fuko M.P. vārdi un lietas. Fragmenti. A.Gulbja priekšvārdsVitgenšteins L. Filozofiskie pētījumiFragmenti. J.Vēja priekšvārds ;Zavadska J. Vārda filozofiski estētiskā funkcija Konfūcija un Džuandži mācībās; Einfelds J. Stikla dzimta ;  Bīhners G. VoiceksE. Ventera priekšvārds
žurnāls Grāmata 1992. 07
Roberts Mūks. Dievu metamorfoze
 žurnāls Grāmata 1993. 01

Ijaba grāmata. Desmitā nodaļa ; Zadornovs A. Ivana iljina kristigā filozofija-par pretošanos ļaunumam ar spēku ; Iļjins I. Par zobenu un taisnprātību ; Luters M. Vēstule pāvestam Leonam X. ; Par kristīga cilvēka brīvību ; Kalme G. Grēka ontoloģija, aksiologija, gnoseologija un psiholoģija. Kristietībā un ideoloģija ; Rokpelnis J. Es lāsošu lēnām ; Šopenhauers A. Pasaule kā griba un priekšstats. Fragments ; Zubovs A.Apoloģija caur nāvi ; Solovjovs v. Platona dzīves drāma. Fragments ; Platons. Faidons fragments ; Tore A. Maijas grāmata ; Ziedonis I. Viena cilvēka milzīgais atmirdzums ; Seneka I.A. meklējot dievišķo ; Solovjovs V.Mīlestības būtība. Fragments ; Trākls G. Sapņu zeme. Marija magdalēna. Baraba. Pamestība ; Džoiss Dž. Mākslinieka portrets jaunībā. Fragments 57. Psalms

visi faili: indexarhīvs      yandex     mega

Žurnāls. Lāčplēša Kara Ordeņa Kavalieru biedrības izdevums -1939 gads

lacpleszurn_small

Saturs: Lāčplēši. ; Cīņas un uzvaras ; Tālivalds Selga Zemes Saimniekam ; Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa vēstījums tautai valsts saimniecības un kulturas padomes kopsēdē 12. oktobrī  ; Tā mēs pastāvēsim  ; Mūsu spēks  ; Mūsu senās cīņas  ; Mūsu senpilsētu problēma  ; Vidzemes zemnieku nemieri un dumpji. ; Zemes iekarotāji un apspiedēji, dzimtbūšanas izveidošanās. ; Mūsu zemnieku senās un līdzšinējās cīņas  ; Pārdaugavas hercogiste un nebijušie poļu laiki. ; Protestantu ķēniņi, vai daudzinātie labie zviedru laiki. ; Logs uz Eiropu, kas neielaida svaigu gaisu. ; Apgaismotā ķeizariene rada Vidzemes nemierīgāko laikmetu. ; Putna brīvība, un ko pirmie zemes iekarotāji gribēja un nespēja paturēt. ; Atskats pāri gadusimteņiem. cina par latviešu zemi ;  Tautai varu Jūlijs Vecozols  ; Varoņgars Ausekļa dzeja ; Augusts Brocis Varoņu auklētāja (No cikla «Kritušiem varoņiem») ; Kā Lāčplēsis atgriezās tautā (Luga) Edv Mednis ; Aleksandrs Čaks Suns  ; Cīņas par latviešu valsti ; Seši draugi V.Briedis (Godalgots kara stāstu sacensībā.) ; Fridrichs Gulbis Varoņa māte ; Jānis Cīrulis — Drīzi ausis zeltītā gaismā mirdzošais rīts. — ; Asiņainie ziedi ; Tev, mūžam dzīvot Latvija. (Godalgots kara stāstu sacensība.) ; Lidija Cīrulis Lačplešiem ; Ansītis V.Šmidenbergs  ; Mantojums Ints Algols Stāsts. ; L. k. o. k. ģenerālis K. Goppers Pie pulkveža Kalpaka dzīves stāsta Par ko viņu apbalvoja ar varoņordeni krievu armija.  ; Varoņgara atdzimšana vienības valstī ;  Raimonds Bebris Bērnu lūgšana ; Lāčplēša gara pirmsākumi, piepildīšanās un atdzimšana mūsu rakstniecībā teiksma ; Skats citu valstu armiju dzīvē un cīņā ; Raimonds Bebris Varoņa tilts ; Nodaļas «Varoņgara atdzimšana vienības valstī» noslēgums: A. Kroders

indexarhīvs    yandex     mega